Takaisin

Oikeustieteiden laitokselle valtioneuvoston rahoitus lainvalmistelun kehittämistä koskeviin hankkeisiin

Oikeustieteiden laitos on saanut rahoituksen kolmeen valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimushankkeeseen vuodelle 2018. Rahoituksen kokonaismäärä on yli 270 000 euroa.

Professori Anssi Keinäsen johtama tutkimusryhmä sai rahoituksen lainsäädännön arviointineuvoston työn liikkeellelähdön arviointiin.

– Arvioimme, onko neuvostolla ollut vaikutusta hallituksen esitysten ja vaikutusarviointien laatuun sekä lainvalmistelukulttuurin parantumiseen. Selvitämme myös, miten neuvoston lausunnot on koettu ministeriöissä ja sidosryhmissä, professori Keinänen kuvaa hankkeen tavoitteita.

Apulaisprofessori Emilia Korkea-ahon johtama tutkimusryhmä tekee kansainvälisen vertailun lobbausrekistereistä ja niiden toteuttamistavoista.

– Monissa maissa on perustettu erilaisia lobbausrekisterejä. Kansainvälinen vertailutieto näistä ratkaisumalleista ja kokemuksista on hyödyllistä arvioitaessa lobbausrekisterin mahdollista tarvetta Suomessa, kertoo Korkea-aho hankkeen taustasta.

Dosentti Leila Suvantolan johtama tutkimusryhmä sai rahoituksen yhdessä Linnunmaa Oy:n kanssa toteutettavaan hankkeeseen Kompensaatio kansallisessa ympäristön-, luonnonsuojelu- ja luonnonvarasääntelyssä ja ohjauskeinojen kehittämistarpeet.

– Hankkeessa arvioidaan, miten nykyisen lainsäädännön nojalla eri hankkeiden aiheuttamia luontoympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia velvoitetaan vältettäväksi, vähennettäväksi, ennallistettavaksi alueella, kunnostettavaksi jälkikäteen ja kompensoitavaksi muualla. Tuotamme suosituksia siitä, kuinka lainsäädäntöä ja muita politiikkatoimia voidaan kehittää ympäristövaikutusten kompensaatioiden toteutumiseksi, Suvantola kertoo.

Oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä pitää saatua rahoitusta laitoksen kannalta merkittävänä.

– Hankkeet vahvistavat laitoksen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kaikilla kolmella hankkeella on välitön yhteys lainvalmisteluun ja sen kehittämiseen, Määttä toteaa.

Määtän mukaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeista on muodostunut tärkeä oikeustieteellisen tutkimuksen rahoituksen kanava. Oikeustieteiden laitos on toteuttanut tai ollut mukana toteuttamassa nyt saatu rahoitus mukaan lukien yhteensä kahdeksaa VN TEAS -hanketta.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoista vuonna 2018 käynnistettäviksi valitut hankkeet: http://tietokayttoon.fi/hankkeet/2018

Lisätietoja:

Professori Anssi Keinänen, anssi.keinanen(at)uef.fi, puh. 050 442 2582

Apulaisprofessori Emilia Korkea-aho, emilia.korkea-aho(at)uef.fi, puh. 050 571 9980

Dosentti Leila Suvantola, leila.suvantola(at)uef.fi, puh. 050 358 1879

Oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Tapio Määttä, tapio.maatta(at)uef.fi, puh. 050 575 1589