Takaisin

Musiikkikasvatuksen sivuaineopinnot toteutuvat Itä-Suomen yliopistossa suunnitellusti

Itä-Suomen yliopisto toteuttaa musiikkikasvatuksen sivuaineopinnot vuoden 2021 loppuun saakka. Aineopinnot alkavat viimeisen kerran syksyllä 2020. Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta irtisanoi vuonna 2018 yhteistyösopimuksen koskien musiikkikasvatuksen sivuaineopintojen järjestämistä Itä-Suomen yliopistossa. Opiskelijoiden näkökulmasta esitetty siirtymäaika arvioitiin lyhyeksi ja tästä syystä aineopintoja järjestetään saman opetussuunnitelman mukaisesti vielä vuosina 2018–2020.

Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopisto ovatkin sopineet tiedekuntatasolla ratkaisusta, jossa musiikkikasvatuksen sivuaineopiskelijoille turvataan kohtuullinen siirtymäaika opintojen suorittamiselle. Lisäksi Jyväskylän yliopisto sitoutuu antamaan vuosina 2018–2020 musiikkikasvatuksen aineopinnot suorittaneille opiskelijoille erillisen vastaavuustodistuksen perusopetuksen musiikin aineenopettajakelpoisuuden tuottavista opinnoista. Tämä menettely on voimassa vuoden 2021 loppuun.

– Hyvässä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa ja erityisesti opiskelijanäkökulman huomioiden ratkaisimme tämän asian, toteaa dekaani Janne Pietarinen Itä-Suomen yliopistosta.

Opiskelijan saadessa musiikkikasvatuksen aineopinnot valmiiksi filosofinen tiedekunta hoitaa opiskelijan puolesta vastaavuustodistuksen hakemisen Jyväskylän yliopistosta.

Lisätietoja:
Dekaani Janne Pietarinen, janne.pietarinen(at)uef.fi, p. 050 465 0642