Takaisin

Monipuolisesti tukea tutkimukselle maakuntarahastoilta

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastot myönsivät Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa toimivalle akatemiatutkija Katja Kanniselle ja työryhmälle 100 000 euron suuruisen suurapurahan tutkimukseen, joka selvittää ilmansaasteiden vaikutuksia aivojen terveyteen.  Pohjois-Savon rahasto myönsi yliopiston tutkijoille lisäksi useita kokovuotisia työskentelyapurahoja ja pienempiä apurahoja väitöskirjan tekoon ja väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

Suurapurahan saaneessa hankkeessa ovat Kannisen lisäksi Kuopiosta mukana akatemiatutkija Pasi Jalava ympäristö- ja biotieteiden laitokselta ja akatemiatutkija Tarja Malm A.I. Virtanen -instituutista. Joensuusta hankkeeseen osallistuu yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäki ympäristö- ja biotieteiden laitokselta.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarahastojen yhteinen kärkihankeapuraha jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Yhteisessä apurahassa haettiin korkeatasoista, eri tieteenaloja yhdistävää hanketta, jonka tulee edistää tieteenalojen välistä tutkimusta. Hankkeessa tulee olla toimijoita kummastakin maakunnasta.

– Taustalla oli ajatus siitä, että Itä-Suomen yliopisto toimii kahden maakunnan alueella, jolloin myös yhteistyötä ja tutkimusta tehdään kahdella eri kampuksella ja maakuntarahaston alueella. Apurahaa kokeiltiin kertaluonteisesti, mutta mietimme mahdollista jatkoa rauhassa, kertoo Pohjois-Savon rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Maija-Riitta Hirvonen apurahan taustoista. 

Useat Itä-Suomen yliopiston tutkijat saivat kokovuotisia työskentelyapurahoja. Akatemiatutkija Daniel Blande sai 28 000 euron apurahan kasvien metallinkuljettajageenien säätelyä kromatiini- ja transkriptiotasoilla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Tutkijatohtori Maija Leppänen sai niin ikään 28 000 euron apurahan koulujen hiukkaspitoisuuksia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Molemmat työskentelevät ympäristö- ja biotieteiden laitoksella.

Tutkijatohtori Maija Vaittinen kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä sai 28 000 euron apurahan FADS1 genotyypin, monityydyttymättömien rasvahappojen, insuliinin- ja mitokondrion toiminnan yhteyttä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen.

Tutkijatohtori Laura Hellinen sai 28 000 euron apurahan silmän lääkintää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Farmaseutti Sofia Ranta-aho sai silmänpohjan ikärappeumaa käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euron apurahan. Molemmat työskentelevät farmasian laitoksella.

Kliinisen lääketieteen yksiköstä tutkijatohtori Toni Rikkoselle myönnettiin diabeetikoiden murtumariskiä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 28 000 euron apuraha. PhD Xiaoyu Tong sai niin ikään 28 000 euron apurahan uusia menetelmiä metabolisissa luusairauksissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen. Filosofian maisteri Anna Rosenberg sai Alzheimerin taudin ja dementian ennaltaehkäisyä käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euron apurahan.

Dosentti Kai Savonen sai sepelvaltimotautipotilaan liikunnallisen kuntoutuksen kustannusvaikuttavuutta käsittelevään tutkimukseen 28 000 euron apurahan.

Nuorempi tutkija Mina Azimirad hoitotieteen laitokselta sai Suomen ja Iso-Britannian akuuttisairaaloiden vertailua käsittelevään väitöskirjatyöhön 24 000 euron apurahan.

Pohjois-Karjalan rahaston apurahat

Filosofian maisteri Toni Eskelinen sai 24 000 euron apurahan siirtymämetalliyhdisteiden emissio-ominaisuuksien mallittamista käsittelevään väitöskirjatyöhön Olavi Hirvosen rahastosta.

M.Sc. Aderemi Fayoyiwa sai 24 000 euron apurahan savien ominaisuuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön Katri ja Richard Mansikan apurahana.

Dosentti Steffi Goffart sai 28 000 euron suuruisen apurahan mitokondriaalisen hormeesin tutkimiseen Katri ja Richard Mansikan apurahana.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Timo Haapasalo sai 24 000 euron apurahan lohikalakannan autenttisuuden merkitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön Aino Leppäsen rahastosta.

Filosofian maisteri Ida-Meri Heiskaselle myönnettiin 24 000 euron apuraha laulunopetuksen kehokäsityksiä käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Piia Ikonen sai 24 000 euron apurahan maanomistusrajat ylittävän riistametsänhoidon mahdollisuuksia metsokannan hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön Antti ja Siiri Lehvosen rahastosta.

Filosofian maisteri Sanna Jääskeläinen sai 12 000 euron apurahan humalakuvauksia kirjallisuudessa ja lehdistöaineistossa käsittelevään väitöstyöhön

Yhteiskuntatieteiden maisteri Helena Karhulle myönnettiin 12 000 euron apuraha pohjoismaista shamanismia käsittelevään väitöskirjatyöhön

Hammaslääketieteen lisensiaatti Pirjo Kurki sai 2 000 euron apurahan hammashoitopelkoa käsittelevään väitöskirjatyöhön

Filosofian maisteri Anna Laakkonen sai 24 000 euron apurahan Neuvosto-Karjalan suomalaista lehdistöä käsittelevään väitöskirjatyöhön A. E. Kalstan rahastosta

Yhteiskuntatieteiden maisteri Iiris Lehto sai 12 000 euron apurahan työvoimapoliittisissa projekteissa tuotettavaa vanhusten hoivapalvelua käsittelevään väitöskirjatyöhön Artturi ja Aina Heleniuksen apurahana

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Juhani Marttilalle myönnettiin 12 000 euron apuraha puristepuuta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Valter ja Elin Parviaisen rahastosta

Filosofian tohtori Marja Nenonen sai 14 000 euron apurahan Lieksan maahanmuuttoaiheista keskustelua käsittelevään tutkimukseen Valter ja Elin Parviaisen rahastosta

Filosofian maisteri Petteri Nissinen sai 24 000 euron apurahan vihreän sähkön hinnoittelumekanismia käsittelevään väitöskirjatyöhön S. A. Tervon rahastosta

Monille Itä-Suomen yliopiston tutkijoille myönnettiin lisäksi pienempiä apurahoja väitöstutkimuksen tai väitöksen jälkeisen tutkimuksen tekoon.

Lista kaikista Pohjois-Savon rahaston apurahansaajista

Lista kaikista Pohjois-Karjalan rahaston apurahan saajista

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahaston 55. vuosijuhla ja apurahojen jakotilaisuus järjestettiin Kuopion kaupungintalon juhlasalissa 16. toukokuuta.  Vuosijuhlapuheen pitää tänä vuonna professori, A.A. Laaksosen rahaston valvoja, professori Juhani Nuutinen aiheesta Aarne August (Aku) Laaksonen ja aikalaisensa.

Lisätietoja: Asiamies Antti Meurman, Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Savon rahasto, puh. 050 385 7613 antti.meurman@skr.fi 
Asiamies Asko Saarelainen, Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto, p. 050 434 3464, asko.saarelainen(at)skr.fi

Lue myös: Suomen kulttuurirahaston maakuntarahastojen suurapurahalla selvitetään ilmansaasteiden vaikutusta aivoterveyteen