Takaisin

Mikael von und zu Fraunberg Kansallisen neurokeskuksen johtajaksi

Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaiheen johtajaksi on valittu lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, dosentti Mikael von und zu Fraunberg. Johtaja vastaa Kansallisen neurokeskuksen toiminnan suunnittelusta, käynnistämisestä ja organisoimisesta valmisteluhankkeen aikana. Hän kehittää Kansallisen neurokeskuksen toimintaa ja vastaa toiminnan tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta.

Mikael Fraunbergillä on laaja-alainen, poikkitieteellinen peruskoulutus. Hän on suorittanut neljä ylempää korkeakoulututkintoa ja on lisäksi lääketieteen tohtori, neurokirurgian erikoislääkäri ja neurokirurgian dosentti. Fraunbergillä on pitkä kokemus neurotieteistä sekä potilastyössä että tutkimuksessa. Hän on ollut perustamassa Itä-Suomen biopankkia tieteellisen toimikunnan jäsenenä ja toiminut biopankkien BBMRI-verkostossa Kuopion edustajana. Fraunberg on ollut Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuseettisessä toimikunnassa vuodesta 2009 alkaen ja sen puheenjohtajana syyskuusta 2015 lähtien. Vuodesta 2006 alkaen hän on työskennellyt apulaisylilääkärinä Kuopion yliopistollisen sairaalan neurokirurgian klinikassa.

Valmisteluvaiheen koordinaattoriksi 22.1.2018 alkaen on valittu filosofian tohtori Merja Jaronen. Koordinaattori toimii perustamishankkeessa yhteistyössä keskuksen johtajan ja valmistelevan työryhmän kanssa. Koordinaattori vastaa keskuksen päivittäisestä toiminnasta ja toiminnan organisoimisesta ja toimii keskuksen eri toimielinten sihteerinä.

Merja Jaronen on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2012. Hän on työskennellyt vuodesta 2016 alkaen tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutissa ja sitä ennen noin 2,5 vuotta tutkijatohtorina Brigham and Women’s Hospitalissa ja Harvard Medical Schoolissa USA:ssa. Jarosella on vahvat yhteistyöverkostot perus- ja potilastutkimuksessa, ja hän on ALS-tutkimuksen tuki ry:n hallituksen jäsen.

Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaihe alkoi 1.11.2017 ja päättyy 31.12.2019. Valmistelua koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Johtajan paikkaa haki 8 ja koordinaattorin tehtävää 11 henkilöä.

Lisätietoja:

Professori Hilkka Soininen, hilkka.soininen@uef.fi

Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaiheen johtaja Mikael von und zu Fraunberg, mikael.fraunberg@kuh.fi

Kansallisen neurokeskuksen valmisteluvaiheen koordinaattori Merja Jaronen, merja.jaronen@uef.fi