Takaisin

Metsäkoneenkuljettajien työhyvinvoinnin tukemiseen etsitään uusia keinoja

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston Työhyvinvointia metsäkoneisiin -hankkeen tavoitteena on löytää metsäkoneenkuljettajien työhyvinvointia tukevia ja lisääviä käytänteitä, sekä levittää kohderyhmälle tietoa työhyvinvointia edistävistä toimista ja työhyvinvoinnin merkityksestä työssäjaksamiseen.

­— Aiemmin metsäkonealan työhyvinvointia on tutkittu lähinnä yrittäjän ja yrityksen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa lähdetään liikkeelle suoraan koneenkuljettajista ja heidän kokemastaan työhyvinvoinnista, yliopistotutkija Jukka Malinen sanoo.

Hankkeessa kartoitetaan metsäkoneenkuljettajien nykyisen työhyvinvoinnin tila, ja selvitetään koneenkuljettajien käyttämiä keinoja työhyvinvoinnin ja hyvän vireystilan ylläpitämiseksi. Lisäksi hankkeessa etsitään 10-15 metsänkoneenkuljettajaa seurantajaksolle, jonka aikana kuljettajien palautumista ja aktiivisuutta seurataan mittaukseen soveltuvilla älykelloilla, ja selvitetään näin vireyden ja tuottavuuden välistä yhteyttä.

— Ammattitaitoisista metsäkoneenkuljettajista on Suomessa pulaa. Metsäkoneenkuljettajan ammatti on vastuullinen ja vaativa, mutta samalla työympäristö voi olla yksipuolinen ja kuluttava, projektitutkija Heli Kymäläinen kertoo.

— Hankkeella halutaan tukea koneenkuljettajien työssäjaksamista ja lisätä metsäkonealan vetovoimaa.

Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen omalla ”Työhyvinvointia Metsäkoneisiin” Facebook-sivulla osoitteessa https://www.facebook.com/Ty%C3%B6hyvinvointia-Mets%C3%A4koneisiin-107161077319086/

Metsäkoneenkuljettajille tarkoitettu kyselylomake on osoitteessa https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23559/lomake.html

Lisätietoja:

Projektitutkija Heli Kymäläinen, p. 050 4715756, heli.kymalainen (a) uef.fi
Yliopistotutkija Jukka Malinen, p. 050 522 6469, jukka.malinen (a) uef.fi