Takaisin

Merkittävä aineistolahjoitus Itä-Suomen yliopistolle

Kotimaisten kielten keskus on lahjoittanut karjalan kielen aineskokoelmansa Itä-Suomen yliopistolle. Luovutettu aineisto käsittää karjalan murteiden sana-arkiston kokonaisuudessaan, eli noin 550 000 arkistolippua. Tämä aineistokokonaisuus on kerätty pääosin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuoliskolla, ja se on ollut pohjana vuonna 2005 valmistuneelle Karjalan kielen sanakirjalle (Internetissä: http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/kks/kks_etusivu.cgi). Koko sana-aines on myös digitoituna sähköiseen muotoon.

Lahjoitukseen kuuluu lisäksi ennen julkaisematonta ja hyödyntämätöntä karjalan tutkimusaineistoa, joka on peräisin muun muassa akateemikko Pertti Virtarannan ja muiden suomalaisten karjalantutkijoiden tutkimusmatkoilta. Virtaranta (1918–1997) tutki ja tallensi karjalan kieltä yli 50 vuoden ajan. Hän julkaisi lukuisia karjalan tekstikokoelmia, tutkimuksia sekä muuta karjalan kieltä ja Karjalaa käsittelevää kirjallisuutta.

Saatuja tutkimusaineistoja hyödynnetään tulevina vuosina karjalan kielen ja kulttuurin oppiaineen tutkimuksessa ja opetuksessa. Aineistojen lisäksi yliopisto on saanut Kotimaisten kielten keskukselta runsaasti karjala-aiheista tutkimuskirjallisuutta, joka sijoitetaan yleiseen käyttöön yliopiston kirjastoon.

Karjalan kieli ja kulttuuri on ollut Itä-Suomen yliopiston oppiaineena vuodesta 2009. Tutkimusaineistojen luovutus on osa karjalan kielen tutkimuksen keskittämistä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle.

Karjala on Suomessa kotoperäinen kieli. Sitä puhuttiin aiemmin etenkin Raja-Karjalassa Laatokan pohjoispuolisilla alueilla. Ennen toista maailmansotaa Suomessa oli noin 30 000–40 000 karjalan kielen puhujaa (heidän lukumääräänsä ei ole koskaan tilastoitu virallisesti). Evakossa sotien jälkeen karjalan kielen käyttö alkoi nopeasti vähetä, ja nykyään karjalan taitajia on Suomessa enää ehkä vain joitakin tuhansia. Puhujia on enemmän Venäjällä, jossa karjalaa puhutaan kahdella alueella: Karjalan tasavallassa sekä Tverin kaupungin ympäristössä.

 

Lisätietoja: karjalan kielen ja kulttuurin professori Vesa Koivisto, vesa.koivisto(at)uef.fi, puh. 029 445 2099