Takaisin

Matti Turtiainen oikeustieteiden laitoksen johtajaksi

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtajaksi on nimitetty KTT, tutkimusjohtaja Matti Turtiainen ajalle 1.1.2020–31.12.2021. Laitoksen nykyinen johtaja Tapio Määttä siirtyy Itä-Suomen yliopiston akateemiseksi rehtoriksi.

Turtiainen toimii tällä hetkellä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden varadekaanina. Hän on aiemmin toiminut pitkään kauppatieteiden laitoksen johtajana.

Turtiainen on opetuksessaan ja tutkimuksessaan keskittynyt yritysjuridiikkaan. Hän on väitellyt vuonna 2004 aiheenaan ”Markkinakuri, sijoittajansuoja ja sijoitusrahastot”. Turtiainen on aiemmin hoitanut kauppatieteiden laitoksen rahoitusmarkkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden palvelujen professuuria.

Turtiaisella on ollut useita arvopaperimarkkinaoikeuden alaan kuuluvia asiantuntijatehtäviä. Hän on muun muassa osallistunut rahoitusmarkkinoita koskevan lainsäädännön valmistelutyöryhmiin ja toiminut sijoittajien ja sijoituspalveluyritysten välisten riitojen riidanratkaisuelimessä sijoituslautakunnassa (ent. arvopaperilautakunnassa) sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n työryhmässä.

Oikeustieteiden laitoksella Turtiainen keskittyy erityisesti arvopaperimarkkinaoikeuden tutkimukseen ja opetukseen.

—Otan tämä tehtävän vastaan tyytyväisenä ja mielenkiinnolla. Tapio Määtän saappaat ovat suuret täytettäväksi ja oikeustieteiden laitos on loistavalla tavalla asemoinut itsensä suomalaisten oikeustieteellisten tiedekuntien kentässä. Tätä on työtä hienoa jatkaa ja on mukavaa tulla osaksi hyvin tuttua työyhteisöä, Turtiainen toteaa.

Lisätiedot: Matti Turtiainen, matti.turtiainen (a) uef.fi