Takaisin

Materiaali- ja pintatutkimuspalveluihin keskittyvästä seminaarista eväitä oman yrityksen tuotekehitykseen

Pohjois-Savon Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemi sekä Materia-tutkimuskeskus järjestävät Materiaali- ja pintatutkimuspalveluista hyötyä tuotekehitykseen -seminaarin Kuopiossa helmikuun lopussa. Tapahtumassa kuullaan materiaaliteknologian viimeisimmistä tutkimuksista ja keskustellaan siitä, miten tutkimuspalveluita voi hyödyntää yritysten tuotekehityksessä.

— Materiaalitutkimus on keskeisessä osassa yritysten kilpailukyvyn ja uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Monissa yrityksissä ei ole kuitenkaan tietoa saatavilla olevista tutkimuspalveluista tai selkeää ymmärrystä, miten niitä voisi konkreettisesti hyödyntää oman yrityksen TKI-toiminnan tukena, toteaa nuorempi tutkija Jani Tuovinen Itä-Suomen yliopiston SIB labs -yksiköstä.

— Seminaarimme tarkoituksena on tarjota kuuntelijoille selkeä kuva eri toimijoiden tarjoamien analyysipalvelujen hyödyntämisestä TKI-toiminnan apuna. Tilaisuudessa esitellään muun muassa useita yritysyhteistyössä tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä.

Tapahtuma on erinomainen tilaisuus hakea vinkkejä tuotekehityksen tueksi ja verkostoitua monipuolisten tutkimusinstituuttien kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan millaisia mahdollisuuksia materiaali- ja pintatutkimuspalvelut voivat avata teidän yrityksenne tuotekehitykselle!

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittaudu 17.2.2020 mennessä osoitteeseen jani.tuovinen (a) uef.fi

Pohjois-Savon Kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemi muodostuu Savon ammattiopiston, Ylä-Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston koulutusaloista, kehitysyksiköistä ja laboratorioista, sekä alan yritysverkostosta. Ekosysteemi edistää alueellista liiketoimintaa tuottamalla yrityksille testaus- ja tutkimuspalveluja, tuotekehitysprojekteja ja teknologisia asiantuntijapalveluja, sekä kouluttamalla alan asiantuntijoita.

Materiaalitutkimuskeskus MATERIA on osaamiskeskittymän yhteinen TKI-keskus, jossa yhdistyy viimeisintä teknologiaa edustava laitekanta, huipputason ammattitaito sekä pitkäaikainen kokemus yritysten materiaaliteknologiaan liittyvien ongelmien ratkaisussa. (www.materiakeskus.fi)

Lisätietoja:

Nuorempi tutkija Jani Tuovinen, p. 0504645796, jani.tuovinen (a) uef.fi
Tutkimusjohtaja Arto Koistinen p. 044 716 3260, arto.koistinen (a) uef.fi

Seminaarin ohjelma