Takaisin

Matematiikan päivät avaa tammikuussa Matemaattisen biologian vuoden 2018

Matematiikan päivät on Suomen Matemaattisen Yhdistyksen joka toinen vuosi järjestämä Suomen matematiikan tutkimuksen ja opetuksen katselmus. Tammikuun alussa kokous järjestetään Itä-Suomen yliopistossa.

- Tällä hetkellä ilmoittautuneita on yli 150, joka kasvanee tästä vielä hieman. Ilmoittautumisaika päättyy 27.12., kertoo fysiikan ja matematiikan laitoksen varajohtaja, professori Risto Korhonen.

- Nämä vuoden 2018 Matematiikan päivät ovat erityiset siitä syystä, että ne toimivat samalla Euroopan Matemaattisen Yhdistyksen (EMS) Matemaattisen biologian vuoden 2018 kick off -kokouksena. Tapahtuma on siten tällä kertaa erityisen kansainvälinen, ja tarjoaa erittäin hyvän mahdollisuuden esitellä joensuulaista matematiikan tutkimusta suomalaiselle ja kansainväliselle yleisölle.

Kokouksen avajaisissa pitävät puheenvuoron muun muassa EMS:n puheenjohtaja Pavel Exner, Euroopan teoreettisen ja matemaattisen biologian yhdistyksen varapuheenjohtaja Torbjörn Lundh ja Matemaattisen biologian vuoden 2018 puheenjohtaja Jose Antonio Carrillo de la Plata.

Korhosen mukaan kokoukseen on tulossa monia huippututkijoita eri puolilta maailmaa, joten se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden myös verkostojen laajentamiseen.

- Matematiikan päivien ensimmäinen pääpuhuja Benoît Perthame on matemaattisen biologian alan ehdottomia kärkinimiä maailmassa. Hän on voittanut muun muassa Grand Prix Inria -palkinnon Pariisin tiedeakatemialta vuonna 2015 ja Blaise Pascal -palkinnon vuonna 2013, sanoo Korhonen.

- Hän on myös Euroopan Tiedeakatemian (European Academy of Sciences) jäsen, sekä toiminut pääpuhujana ICM:ssä Seoulissa vuonna 2014. ICM on International Congress of Mathematicians, joka on suurin matematiikan alan konferenssi maailmassa. Perthamen esitelmä Matematiikan päivillä Joensuussa tulee käsittelemään syöpäkasvainten kasvun matemaattista mallinnusta.  

 

Sessioissa jaetaan ajatuksia oppijakeskeisen matematiikan opetuksen toteuttamisesta yliopistotasolla

Matemaattisesta biologiasta järjestetään kahden pääpuheen lisäksi myös neljä sessiota, joissa tulee puhumaan korkeatasoisia alan tutkijoita sekä ulkomailta että Suomesta.

- Matemaattisen biologian osuuden on järjestänyt professori Mats Gyllenberg, joka on kokouksen tieteellisen järjestelytoimikunnan jäsen ja Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen johtaja.

- Muista sessioista poimisin session nimeltä ”Oppijakeskeinen opetus — keskustelua ja lyhytesitelmiä”, joka järjestetään upouusissa ryhmätyöskentelyyn tarkoitetuissa tiloissa (Metria M102). Sessioon osallistujat pääsevät jakamaan ajatuksiaan matematiikan opetuksesta ja oppijakeskeisen opetuksen toteuttamisesta yliopistotasolla. Mukana kokemuksiaan jakamassa ja opetusvalintojaan pohtimassa ovat muun muassa Riikka Kangaslampi, Aalto-yliopisto, Johanna Rämö, Helsingin yliopisto ja Harri Varpanen, JAMK.

Matemaattinen biologia eli biomatematiikka on tieteidenvälinen tutkimusala, joka pyrkii mallintamaan biologisia prosesseja matemaattisin menetelmin. Matemaattisilla malleilla on sovelluksia muun muassa solu- ja molekyylibiologiassa, fysiologiassa ja populaatioekologiassa. Differentiaaliyhtälöt, osittaisdifferentiaaliyhtälöt, differenssiyhtälöt ja stokastiset yhtälöt ovat esimerkkejä biologisia prosesseja kuvaavissa malleissa käytetyistä menetelmistä.

- Euroopan matemaattinen yhdistys on nimennyt vuoden 2018 ”Matemaattisen biologian vuodeksi” ja nyt järjestettävä konferenssi on tämän teemavuoden kick off -tapaaminen. Tämä on tarjonnut harvinaisen tilaisuuden monien huippumatemaatikkojen saamiseksi Joensuuhun, iloitsee Korhonen.

- Matemaattisen biologian vuoden 2018 tarkoituksena on juhlistaa viimeisten vuosien valtavaa kasvua matemaattisen biologian ja biotieteiden sovellusten lukumäärässä ja niiden tärkeydessä, sekä vahvistaa matemaattisen biologian ja biotieteiden välistä yhteyttä.

Korhonen kertoo, että Itä-Suomen yliopiston matematiikan opetuksessa on viime vuosina panostettu teknologialla tuettuun matematiikan oppimiseen. Matematiikan päivillä on mukana tähän aiheeseen liittyvä neljän session sarja, jossa Itä-Suomen yliopiston lehtori Martti Pesonen on mukana yhtenä järjestäjistä. Muita järjestäjiä ovat Simo Ali-Löytty, Tampereen teknillinen yliopisto, Terhi Kaarakka, Tampereen teknillinen yliopisto, Martti Pesonen, Itä-Suomen yliopisto ja Antti Rasila, Aalto-yliopisto.

- Joensuun lähinnä kompleksianalyysiin keskittynyt matematiikan tutkimus on todettu erittäin korkeatasoiseksi kaikissa viime aikaisissa kansallisissa vertailuissa. Tästä kertovat myös viime vuosien suuret Suomen Akatemian projektirahoitukset, Väisälän palkinto sekä nyt Joensuuhun järjestettäväksi saatu korkean profiilin kansainvälinen konferenssi, toteaa Korhonen.

- Matematiikan päivät järjestetään uusituissa Metrian tiloissa, joissa tulemme olemaan ensimmäiset käyttäjät. Salitekniikan on luvattu olevan valmista 31.12 ja kokous alkaa jo 4.1, joten suurta virhemarginaalia meille ei jää. On hienoa päästä esittelemään moderneja tiloja kansainväliselle yleisölle. Tämä onkin upea ”tulikaste” uusille hienoille tiloille!

Teksti: Marianne Mustonen ja Risto Korhonen
Kuva: Raija Törrönen

Lue lisää

Tapahtuma ohjelma http://www.uef.fi/web/matematiikanpaivat2018

Year of Mathematical Biology 2018 http://www.euro-math-soc.eu/year-mathematical-biology-2018

EMS Joint Mathematical Weekends -sarja http://www.euro-math-soc.eu/ems-joint-mathematical-weekends