Takaisin

Marjo Ylhäinen Itä-Suomen yliopiston työoikeuden apulaisprofessoriksi

OTT, yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen on nimitetty Itä-Suomen yliopistoon työoikeuden apulaisprofessoriksi (tenure) 1.2.2020 alkaen. Ylhäinen tarkasteli työoikeutta ja oikeussosiologiaa yhdistävässä väitöskirjassan Työoikeus ja prekaari yhteiskunta työoikeuden toimintaehtoja ja työntekijän suojelun periaatetta jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Hän on julkaisut työoikeudellisia ja oikeussosiologisia artikkeleita sekä kirjoittanut syrjinnästä työsuhteessa viime vuonna julkaistussa teoksessa Yhdenvertaisuuslaki kommentein.

Ylhäisellä on laaja kokemus opettajan tehtävistä yliopistossa, ja hän vastaa työoikeuden opetuksesta oikeustieteiden laitoksella. Hän on opettanut monipuolisin opetusmenetelmin muun muassa työ- ja työehtosopimusoikeutta sekä syrjinnän vastaista oikeutta Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa ja vetää suosittua työoikeuden graduseminaaria sekä ohjaa jatko-opiskelijoita. Ylhäinen on mukana useassa monitieteisessä tutkimushankkeessa, muun muassa työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden asemaa tutkivassa kansainvälisessä MCI@Work hankkeessa sekä digitalisaation ja työn tekemisen muuttuvien muotojen, tuotantotapojen sekä työmarkkinoiden muutoksen vaikutuksia työn tulevaisuuteen tarkastelevassa yhteispohjoismaisessa Future of Work hankkeessa. Hän on oikeustieteiden laitoksella toimivan Hyvinvointioikeuden instituutin tutkija ja oikeustieteiden laitoksen tohtorikoulutusohjelman johtoryhmän jäsen.

Ylhäinen on suorittanut OTK- ja OTT-tutkinnot Helsingin yliopistossa. Hän on työskennellyt työoikeuden yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa vuodesta 2016 lähtien. Aiemmalla työurallaan Ylhäinen on työskennellyt tutkijan, yliopistonlehtorin sekä väitöskirjatutkijan tehtävissä Helsingin yliopistossa. 

Marjo Ylhäisen painolaatuinen valokuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/35811?encoding=UTF-8

Lisätietoja:

Apulaisprofessori (ma.) (1.2.2020 alkaen) Marjo Ylhäinen, puh. 050 324 7589

Oikeustieteiden laitoksen johtaja, professori Matti Turtiainen puh. 050 527 7015