Takaisin

Maria Lähteenmäki eduskunnan tasa-arvotutkimuksen ohjausryhmään

Suomen eduskunnan kansliatoimikunta on tilannut kilpailutuksen jälkeen tasa-arvon toteutumista eduskunnassa selvittävän tutkimuksen Oxford Research Oy:ltä. Tutkimus tehdään sen selvittämiseksi, miten kansanedustajat kokevat eduskuntatyön sukupuolisen tasa-arvon näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa arvio, joka mahdollistaa eduskuntatyön ja työskentelykulttuurin kehittämisen tasa-arvon näkökulmasta.

Eduskunnan puhemies on 1.2.2018 asettanut Tasa-arvon toteutuminen eduskunnassa -tutkimushanketta varten ohjausryhmän, jonka tehtävänä on tukea tutkimustyön toteuttajaa, seurata työn toteutumista tilaajan edellyttämällä tavalla ja aikatauluja noudattaen, pyytää tutkimustyön toteuttajaa raportoimaan tutkimuksen etenemisestä ja välituloksista sekä hyväksyä ja vastaanottaa tutkimustyön tulokset.

Ohjausryhmään kuuluu jäsen kustakin eduskuntaryhmästä (9) sekä asiantuntijajäsenenä professori Maria Lähteenmäki Itä-Suomen yliopistosta sekä valiokuntaneuvokset Ritva Bäckström ja Olli Hietanen. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, sihteerinä toimii hallintoylitarkastaja Anri Rantala ja tiedottajana suunnittelija Ulla Hirvonen.

Lisätietoja:

Anri Rantala, hallintoylitarkastaja, eduskunta, anri.rantala(at)eduskunta.fi, puh. 09 432 2203, GSM 040 753 1001

Maria Lähteenmäki, historian professori, Itä-Suomen yliopisto, maria.lahteenmaki(at)uef.fi, 050 372 7676