Takaisin

Maksasyöpään kehitetään täsmähoitoa

Itä-Suomen yliopiston ja Tübingenin Eberhard Karls -yliopiston tutkimuksessa on löydetty uusi molekyylitason mekanismi, jonka avulla voidaan estää yleisimmän maksasyövän, hepatosellulaarisen karsinooman, kasvua. Tutkimuksen tulokset julkaistiin Nature Medicine -lehdessä.

Tutkimuksessa havaittiin, että hiiren ja ihmisen maksasyöpä, jossa p53-proteiinin toiminta on häiriintynyt tai estynyt, on riippuvainen Aurorakinaasi A- eli Aurka- ja MYC-proteiinien välisestä vuorovaikutuksesta. Aurka-proteiinin häirintä tietynlaisella lääkeainemolekyylillä johtaa tämän vuorovaikutuksen estymiseen ja syöpäsolujen kuolemaan.

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen PMC-tutkimusryhmä selvitti tutkimuksessa Aurka- ja MYC-proteiinien välisiä vuorovaikutuksia tietokoneavusteisen molekyylimallinnuksen avulla. Mallinnuksen avulla pystyttiin myös ymmärtämään, miksi vain tietyntyyppiset lääkeainemolekyylit estävät Aurka-MYC-vuorovaikutuksen, kun taas toisenlaiset lääkeainemolekyylit eivät vaikuta tähän vuorovaikutukseen lainkaan. Lisäksi mallinnuksen perusteella voitiin etukäteen ennustaa, estääkö tietty lääkeainemolekyyli Aurka-MYC-vuorovaikutuksen vai ei.

Edenneen maksasyövän hoitoon ei tällä hetkellä ole tehokkaita hoitovaihtoehtoja olemassa. Vaikuttamalla spesifisesti Aurka-proteiiniin voi olla mahdollista tehokkaasti estää p53-muutoksen omaavan maksasyövän kasvua. Tutkimuksen tuloksia voidaan siis hyödyntää tällaista maksasyöpää sairastavien potilaiden hoidossa.

Tämän mahdollisen maksasyövän lääkehoitokohteen löytymisen myötä on aloitettu uuden syöpälääkkeen kehitysprojekti Itä-Suomen yliopiston ja Tübingenin yliopiston välillä. Tutkimusyhteistyöhön on osallistunut myös useita muita yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Saksasta ja Ranskasta.

Tutkimukseen saatiin Suomen Akatemian, EU:n ja Saksan tutkimussäätiön DFG:n rahoitusta.

PMC-tutkimusryhmä toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Ryhmä on maailmanlaajuisesti tunnustettu poikkitieteellinen lääkeainekemian ja tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun osaaja. Tutkimus keskittyy erityisesti uusien syöpälääkkeiden ja antibioottien kehittämiseen, lääkeaineiden kohdentamiseen keskushermostoon sekä korkeatasoiseen analytiikkaan. 

Lisätietoja:

Professori Antti Poso, Itä-Suomen yliopisto ja Tübingenin Eberhard Karls -yliopisto, p. 040-3552462, antti.poso@uef.fi

Katso video YouTubessa: Professori Antti Poso havainnollistaa, mihin kehitteillä olevan uuden syöpälääkkeen vaikutus perustuu. https://youtu.be/-LwSdK17_nU

Tutkimusartikkeli:

Daniel Dauch, Ramona Rudalska, Giacomo Cossa, Jean-Charles Nault, Tae-Won Kang, Torsten Wuestefeld, Anja Hohmeyer, Sandrine Imbeaud, Tetyana Yevsa, Lisa Hoenicke, Tatu Pantsar, Przemyslaw Bozko, Nisar P Malek, Thomas Longerich, Stefan Laufer, Antti Poso, Jessica Zucman-Rossi, Martin Eilers & Lars Zender. A MYC–aurora kinase A protein complex represents an actionable drug target in p53-altered liver cancer. Nature Medicine (2016). Published online  23 May 2016. doi:10.1038/nm.4107