Takaisin

Lehtori Sanna Metsälä Applen maailmanlaajuiseen huippuopettajaverkostoon

Savonlinnan normaalikoulun lehtori Sanna Metsälä on nimetty ensimmäisten suomalaisten opettajien joukossa teknologiayritys Applen maailmanlaajuiseen huippuopettajaverkostoon. Apple Distinguished Educator (ADE) koulutusverkosto on perustettu vuonna 1994 ja siihen kuuluu yli 2 000 opettajaa ja koulunjohtajaa eri puolilta maailmaa. Verkosto kokoontuu säännöllisesti koulutustapahtumissa ja omassa verkkoyhteisössä.

Metsälän valinnasta ADE-verkostoon iloitaan Savonlinnan normaalikoulussa. Sekä Metsälän että normaalikoulun johtavan rehtorin, Mikko Ripatin, mukaan se koetaan myös tunnustuksena Savonlinnan normaalikoulussa tehdystä merkittävästä oppimisteknologiaan liittyvästä kehittämistyöstä.

– Meiltä löytyy innovatiivista, teknologista ja uusia oppimisympäristöjä hyödyntävää osaamista, toteaa Ripatti.

Metsälän mukaan valinta vahvistaa osaltaan sen, että normaalikoulussa on tehty oikeita valintoja ja lähdetty kehittämään koulun toimintakulttuuria sekä oppimista ja pedagogiikkaa, jotka kestävät myös kansainvälisen vertailun.  

– Osaltaan tämä tukee myös yliopistoa ja sen valitsemia painopistealueita, Metsälä sanoo.

Metsälä iloitsee myös siitä, että hän pääsee jakamaan eteenpäin normaalikoulun toimintamalleja ja saa samalla itse koulutusta ja ideoita oman opetustyön kehittämiseen.

– Tuon mukanani uusinta oppimisteknologiaan liittyvää tietoa ja käyttäjäkokemusta sekä kollegoille että opetusharjoittelijoille.


Sanna Metsälästä nimitys on hieno mahdollisuus päästä verkostoitumaan kansainvälisesti ja tutustumaan inspiroiviin opettajiin.

Kolmen kuluneen lukuvuoden aikana Savonlinnan normaalikoulussa on kehitetty tulevaisuuden peruskoulua. Kehittämistyötä on tehty Opetushallituksen osittain rahoittamien Future Classroom 2020- ja Koulu 2025 -hankkeiden puitteissa. Kuluneena lukuvuonna oppilaat ensimmäisestä kahdeksanteen luokkaan ovat opiskelleet tablet-laitteilla. Ensi lukuvuonna kaikilla oppilailla on käytössään henkilökohtaiset tablet-laitteet.

Savonlinnan normaalikoulussa on kehitetty koulupedagogiikkaa ja oppimista digiajan tietoyhteiskunnan vaatimusten näkökulmasta. Hankkeiden tavoitteissa painotetaan 21. vuosisadan taitoja ja avaintaitoja. Näitä tulevaisuuden taitoja ovat muun muassa ajattelu- ja työskentelytaidot sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja soveltamistaidot, ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaidot, kriittinen ajattelu, luovuus ja innovatiivisuus sekä kyky hyödyntää ja soveltaa digitaalista teknologiaa ajattelussa ja työskentelyssä.
Avaintaidoilla tarkoitetaan taitoja, joita elinikäinen oppiminen, uudet tilanteet ja muuttuva työelämä meiltä tulevaisuudessa edellyttävät.

– Perinteisillä oppikirjoilla on vielä ollut hyvin merkittävä rooli, mutta haluamme nyt valmistautua perinteisen printtialan murrokseen todellisin toimenpitein.

Ripatin mukaan kolmivuotisen Koulu 2025 -hankkeen myötä koulun on tarkoitus siirtyä kokonaisuudessaan digiaikaan.

Vielä näin kesälomien alettuakin normaalikoulussa suunnitellaan marraskuussa 2015 järjestettäviä mobiilioppimisen valtakunnallisia koulutuspäiviä, iPeda-tapahtumaa. Hanke on osin Opetushallituksen rahoittama ja sen kotisivut löytyvät osoitteesta: http://snor.fi/school2025
 

Lisätietoja:
Johtava rehtori Mikko Ripatti, Savonlinnan normaalikoulu, p. 050 540 1016, mikko.ripatti(at)uef.fi
Lehtori Sanna Metsälä, sanna.metsala(at)uef.fi

http://www.apple.com/education/apple-distinguished-educator