Takaisin

Lastenkotien johtajatarkoulutus Sortavalaan 100 vuotta sitten

Väitös sosiaalipedagogiikan alalta

Väittelijä: YTL Leena Karppinen

Väitösaika ja -paikka: 17.11. klo 12, SN201, Snellmania, Kuopion kampus

Tuleva Kasvattajaopiston johtajatar Ruusu Heininen (1876–1962) oli kehittämässä uutta lastenkotien johtajatarkoulutusta ensimmäiseksi sosiaalialan tutkinnoksi, toteaa yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Leena Karppinen Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa sosiaalipedagogiikan väitöksessä.

Tutkimus kuvaa Sisälähetysseuran Kasvattajaopiston ja kolmen harjoituslastenkodin perustamista ja toimintaa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Sortavalassa. Ruusu Heinisen osuus oppilaitoksen perustamisneuvotteluissa, opetussuunnitelmien laadinnassa ja opetuksen toteutumisessa oli sangen merkittävä vaativissa olosuhteissa välittömästi sisällissodan jälkeen. Näin saatiin lastenkoteihin ammattitaitoisia johtajattaria sekä hoitajia, ja pystyttiin tarjoamaan apua sotaorpojen hoitoon, kasvatukseen ja koulutukseen. Suomeen perustettiin nopeasti 150 uutta lastenkotia, koska tarve oli niin suuri ja valtiovalta oli sitoutunut sotaorpojen huollon järjestämiseen.

Kasvattajatutkinnossa korostuivat aatepohja, pedagogiset käytännöt ja ammatillisuuden kehittäminen sekä uudet yhteisölliset työtavat. Kaksivuotiseen koulutukseen kuului teoriaopetuksen lisäksi harjoittelua eri-ikäisten ja erilaisten lasten sekä nuorten parissa päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Lastenkotityö oli kasvattajaoppilaiden tärkein työalue.

Valtiovalta halusi perustaa Kasvattajaopiston kirkollisen järjestön yhteyteen. Se ehdotti koulutusta Suomen Kirkon Sisälähetysseuralle, vaikka koulutus antoi kelpoisuuden yhteiskunnallisiin tehtäviin. Kristillisyys nähtiin luontevana ja merkittävänä aatteena lastenkotitoiminnassa, lastensuojelussa ja koko yhteiskunnassa.

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Leena Karppisen sosiaalipedagogiikan alaan kuuluva väitöskirja ”Lastenkotitoiminnan muotoutuminen Sisälähetysseuran Kasvattajaopistossa Ruusu Heinisen johtajatarkaudella 1918–1932. Aatepohja, pedagogiset painotukset ja ammatillisten käytäntöjen periaatteet” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti, TT Marjo-Riitta Antikainen Helsingin yliopistosta sekä kustoksena professori Juha Hämäläinen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen valokuva on osoitteessa http://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/15539?encoding=UTF-8