Takaisin

Lähes vuosikymmen oppia tieteellisestä kirjoittamisesta ja esitystekniikasta

Itä-Suomen yliopisto järjestää 11.-13.6.2018 tieteellisen kirjoittamisen kurssin, joka on avoin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Kurssin opettajana toimii Jean-Luc Lebrun, 71-vuotias kansainvälisesti mainetta niittänyt tieteellisen kirjoittamisen, esitystekniikan ja tutkimusrahoituksen hakemisen kouluttaja. Kurssin rahoittaa Luonnontieteen, teknologian ja laskennan tohtoriohjelma (SCITECO) ja järjestäjänä toimii tietojenkäsittelytieteen laitos.

Tieteellisten löydösten selkeä, vakuuttava ja kiinnostava kommunikointi on haasteellista: tieteellinen teksti on faktuaalista, joka sisältää usein erikoissanastoa, lyhenteitä ja monia muita lukijan kognitiivisia resursseja kuluttavia elementtejä. Lukijan voi olla hankalaa ymmärtää kirjoittajan tarkoittamaa ajatusta, ellei hän satu olemaan täsmälleen samalta erikoisalalta kuin tekstin kirjoittaja. Monelle tutkijalle itse tutkimuksen tekeminen ja uuden löytäminen ovat ne asiat, jotka tuovat oppimisen ilon, kun taas löydösten kommunikointi (kirjoittaminen ja esitelmät) voivat tuntua työläältä ja epämotivoivalta. Pahimmassa tapauksessa voi käydä, että tieteellisesti merkittävä löydös jää tiedeyhteisöltä kokonaan huomaamatta, tai tulee löydetyksi vasta vuosikymmenien jälkeen huonosti kirjoitetun tekstin vuoksi.

Lebrunin kirjoituskurssin pääpaino onkin lukijaystävällisen tieteellisen tekstin tuottaminen. Luettavuudella on paljon vaikutusta siihen, mitä tutkimusartikkeleita luetaan ja mihin viitataan – viittausluvut ovat tutkijoiden elinehto. Lebrunin motto on ”Publish or Perish, Reviewers Decide. Be Cited or Not, Readers Decide”.

Itä-Suomen yliopistossa Lebrun ei ole uusi nimi. Hän luennoi kirjoituskurssinsa ensimmäisen kerran Joensuun yliopiston aikana vuonna 2009, ja hän on siitä lähtien pitänyt yliopistossa vuorovuosittain kirjoitus- ja esitystekniikan kurssiaan. Nyt järjestettävä kurssi on kymmenes, ja sillä on 140 osallistujaa 18 eri laitokselta ja kaikista tiedekunnista.

Vuosina 2009–2014 tietojenkäsittelytieteen laitoksen opiskelijat koodasivat Lebrunin visioiman Scientific Writing AssistaNt (SWAN) -työkalun, jota analysoi automaattisesti ja puoliautomaattisesti tieteellisten artikkelien kirjoitusongelmia. Lebrun hyödyntää SWANia kirjoituskurssinsa tukena, mutta kuka tahansa voi käyttää sitä analysoimaan oman tekstinsä ongelmia lukijan näkökulmasta. Tutkimusyhteistyö tietojenkäsittelytieteen laitoksen ja Lebrunin kanssa jatkuu, tarkoituksena on muun muassa tutkia koneoppimismenetelmien soveltuvuutta tieteellisen tekstin lukusujuvuuden automaattisessa arvioinnissa.
 

Lebrunin kokemus eri alojen tutkijoiden kouluttamisesta näkyy vahvasti hänen opetuksessaan

Ennen kouluttajaksi ryhtymistään Lebrun on työskennellyt muun muassa Applen pääkonttorilla Kaliforniassa, Singaporessa tutkimusprojektien managerina, sekä myös toimittajana. Viimeiset 18 vuotta hän on toiminut päätoimisesti tieteellisen kommunikoinnin opettajana. Lebrun opettaa muun muassa Singaporessa, USA:ssa, Ranskassa ja Suomessa.

Singaporessa hän toimii kaikkien A*STAR (Singaporen tutkimusinstituuttien kattonimi) -yksiköiden kouluttajana, muun muassa Singaporen yliopistollisessa keskussairaalassa (NUH) sekä Singaporen MIT Alliance for Research & Technology -yksikössä. Hänen kursseilleen on vuosien saatossa osallistunut tuhansia tutkijoita kaikilta eri tieteen aloilta, mukaan lukien tekniset tieteet, luonnon- ja insinööritieteet, terveys- ja kliiniset tieteet sekä humanistiset tieteeanalat. Etenkin terveys- ja kliinisten tieteiden puolella hänen kurssinsa ovat olleet erityisen suosittuja.

Tieteellisen kirjoittamisen ongelmat ovat yhteisiä kaikille tieteenaloilla. Lebrunin pitkä ja poikkitieteellinen kokemus eri alojen tutkijoiden kouluttamisesta näkyy vahvasti hänen opetuksessaan. Hänen monialainen kokemus sopii hyvin Itä-Suomen yliopiston monitieteiseen tutkimusprofiilin, josta kertoo muun muassa laaja kursseilla osallistuminen laitos- ja tiedekuntarajojen yli.

Lebrunin kurssit ovat hyvin interaktiivisia; hän ei kaada tietoa yksinsuuntaisesti oppilailleen, vaan pyrkii oppimaan joka kerta heidän kirjoitus- ja esitystekniikan uusista ongelmamuodoista. Lebrun on myös tunnettu karismaattisesta ja huumorilla höystetystä opetustavastaan, jonka hän on hionut huippuunsa pitkän uransa aikana.

Lebrun on kirjoittanut aihepiiristä usean oppikirjan:

  • Scientific writing: a reader and writer's guide (World Scientific, 2007)
  • When the Scientist Presents (World Scientific, 2009)
  • Scientific Writing 2.0: a Reader and Writer's Guide (World Scientific, 2011)
  • The Grant Writing and Crowdfunding Guide for Young Investigators in Science (World Scientific, 2017)

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan luentoja, ja Lebrunia on mahdollista haastatella keskiviikkona 13. kesäkuuta klo 8:30–8:55 (eli juuri ennen aamun luentojen alkua) Joensuun kampuksen Metria-rakennuksella, Yliopistokatu 7. Sovittehan haastattelusta etukäteen Tomi Kinnusen tai Oili Kohosen kanssa.

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Tomi Kinnunen, p. +358 50 442 2647, tkinnu@cs.uef.fi

Koordinaattori Oili Kohonen, p. +358 40 564 0480, oili.kohonen@uef.fi
 

Vuoden 2018 Scientific Writing Skills -kurssin verkkosivut http://cs.uef.fi/sciteco/SciWri2018/

Scientific Writing AssistaNt (SWAN) -työkalu https://cs.joensuu.fi/swan/

Jean-Luc Lebrun https://www.linkedin.com/in/jllebrun