Takaisin

Kuopion säätiöiden tutkimusapurahat, haku avoinna 27.9. klo 14 saakka

Kuopion yliopistosäätiö julistaa haettavaksi tutkimusapurahoja yhteensä 30.000 euroa

Antti ja Tyyne Soinisen säätiö julistaa haettavaksi tutkimusapurahoja yhtensä 16.000 euroa

Helena Vuorenmiehen säätiö julistaa haettavaksi yhtenä apurahana 2.000 euroa

 

Säätiöiden apurahahakemukset liitteineen pyydetään jättämään keskiviikkoon 27.9.2017 klo 14.00 mennessä käyttäen sähköistä apurahahakemusjärjestelmää, joka löytyy säätiöiden Internetsivuilta.

Lisätiedot: http://www.uef.fi/fi/ajassa/saatioiden-apurahat