Takaisin

Kuntayhtiöihin saatava lisää asiantuntemusta

Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston professoreiden Janne Ruohosen, Veikko Vahteran ja Seppo Penttilän kirja kuntayhtiöistä on julkaistu. Kirjassa tarkastellaan kuntien omistamien osakeyhtiöiden hallinnon, julkisuuden hallinnan, omistajaohjauksen ja verotuksen kysymyksiä. Uuden kuntalain mukaan kuntayhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus.

Janne Ruohonen

Kuntayhtiöiden määrä on kasvanut nopeasti. Kilpailuoikeudellisista syistä johtuen kuntien on ollut pakko yhtiöittää toimintoja, jotka kilpailevat yksityisten yritysten kanssa. Kunnat ovat tehokkuuden ja hallintorakenteen selkeyttämisen nimissä vapaaehtoisesti yhtiöittäneet monia toimintojaan.

– Kuntayhtiöissä yhtiöoikeuteen liittyvä osaamistarve on kunnissa kasvanut selvästi viime vuosina, yritysoikeuden professori Janne Ruohonen sanoo.

Myös monien kuntien omistajaohjauksessa ja avoimuuden edistämisessä on ollut puutteita. Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä keinoja, joilla kunta yhtiön omistajana voi ohjata yhtiön toimintaa. Tällaisia keinoja ovat muun muassa konserniohje, yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Kuntayhtiö-kirjassa käydään läpi uuden kuntalain omistajaohjausäännökset.

Kirjassa käsitellään myös uuden kuntalain hallituksen ammattitaitovaatimuksia. Kesäkuussa 2017 voimaan tulleen säännöksen mukaan kuntayhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Useiden kuntayhtiöiden hallituksissa istuu vain poliitikkoja.

– Uusi säännös siis edellyttää, että kuntayhtiöissä hallitusten toimialaan liittyvää asiantuntemusta on selvästi vahvistettava nykyisestä, toteaa yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera.

Kirjan ajankohtaisia teemoja

Kirja on ajankohtainen ja kattava esitys kuntaomisteisten osakeyhtiöiden oikeudellisista kysymyksistä ja omistajaohjauksesta. Kirjassa syvennytään kuntayhtiön kannalta keskeisiin osakeyhtiölain ja kuntalain kysymyksiin sekä kuntayhtiön verotukseen.

Kirjassa käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:

• toiminnan yhtiöittäminen ja kilpailuneutraliteettikysymykset
• kuntayhtiön toimielimet ja niiden tehtävät (yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja)
• johdon esteellisyys- ja vastuukysymykset
• kuntayhtiön asiantuntevan hallituksen muodostaminen
• kunnan omistajaohjaus ja omistajaohjausvälineet (yhtiöjärjestys, osakassopimus, konserniohje)
• hyvä hallintotapa kuntayhtiöissä
• kuntayhtiön tietojen julkisuus ja avoimuuden edistäminen
• kuntayhtiöiden verotus.
Kirjoittajat: Janne Ruohonen työskentelee yritysoikeuden oa. professorina Itä-Suomen yliopistossa ja yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Veikko Vahtera toimii yritysjuridiikan professorina Tampereen yliopistossa ja Seppo Penttilä vero-oikeuden professorina Tampereen yliopistossa.

Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Penttilä, Seppo: Kuntayhtiö. Alma Talent. Helsinki 2017. 362 s. https://shop.almatalent.fi/kuntayhtio.html

Lisätiedot: Janne Ruohonen, janne.ruohonen(at)uef.fi / janne.ruohonen(at)staff.uta.fi

Alma Talentin tiedote

Kustantaja: Alma Talent, Lakimiesliiton Kustannus, www.pro.almatalent.fi

Kustannustoimittaja: Arja Lappeteläinen, arja.lappetelainen(at)almamedia.fi