Takaisin

Kulttuurirahastolta 968 000 euroa apurahoja Itä-Suomen yliopistoon

Suomen Kulttuurirahasto jakoi yhteensä 26 miljoonaa euroa tieteeseen ja taiteeseen helmikuussa. Itä-Suomen yliopistossa toimiville henkilöille ja tutkimusryhmille myönnettiin 40 apurahaa, joiden yhteissumma oli 968 000 euroa. Suurimman yksittäisen apurahan, 196 000 euroa, saivat dosentti James Blande, dosentti Minna Kivimäenpää ja M.Sc. Adedayo Mofikoya ympäristö- ja biotieteiden laitokselta luontaisten puolustusmekanismien toimintaa ja niiden soveltamista uusiin lajikkeisiin käsittelevään tutkimukseen.

Hankkeessa kehitetään uusia menetelmiä ristikukkaisten viljelykasvien tuholaistorjuntaan. Menetelmät perustuvat uusimpaan tietoon kasvien välisen ilmavälitteisen kommunikoinnin mekanismeista. Hankkeessa tutkitaan suomalaisten ristikukkaisten viljelykasvien maatiaislajikkeita ja niiden puolustautumiseen liittyviä ominaisuuksia.

Tutkittavat maatiaislajikkeet ovat sopeutuneet paikallisiin ympäristöolosuhteisiin Suomessa ja niiden aito ja alkuperäinen maku ovat kulttuurisesti tärkeitä asioita. Niillä on usein myös parempi kyky puolustautua tuholaisia vastaan kuin korkeampisatoisilla, pitkälle jalostetuilla lajikkeilla.

Apurahan saajia:

Dosentti James Blande, dosentti Minna Kivimäenpää ja M.Sc. Adedayo Mofikoya kasvien luontaisten puolustusmekanismien toimintaa ja niiden soveltamista uusiin lajikkeisiin käsittelevään tutkimukseen, 196 000 euroa.

M.D. Lili Cui valtimonsisäistä soluterapiaa aivohalvauksen hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 8 000 euroa.

M.Sc. Yanning Dou suomalaisesta luonnosta peräisin olevien raaka-aineiden vaikutusta alkoholijuomien ominaisuuksiin käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

FT Jaakko Haverinen steriilin kirjolohen käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa käsittelevään tutkimukseen, 28 000 euroa.

HTL Kati Honkanen lapsiperheiden jäsenten ja nuorten aikuisten asuinaluekokemuksia ja hyvinvointia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 6 000 euroa.

KTM Matias Huhtilainen uudistuneen pankkisääntelyn vaikutuksia suomalaiseen pankkisektoriin käsittelevään tutkimukseen osana väitöskirjatyötä, 12 000 euroa.

TT Heta Hurskainen suomalaisen ortodoksisuuden monimuotoisuutta käsittelevään tutkimukseen, 28 000 euroa.

FT Jouni Ihalainen uuden potentiaalisen lääkevaikutusmekanismin tehoa skitsofrenian kognitio-oireiden hoidossa käsittelevään tutkimukseen, 28 000 euroa.

FT Merja Jaronen astrosyyttien aineenvaihdunnan muutoksia amyotrofisessa lateraaliskleroosissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 28 000 euroa.

FM Mari Jolkkonen kotihoidon työntekijän ja asiakkaan kosketuskohtaamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12 000 euroa.

KM Juho Kahila digitaalisia pelejä ja niihin liittyvää metapelaamista opetuskäytössä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

Ph.D. Jingoo Kang luonnontieteiden opetusta ja oppimisen alaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 28 000 euroa.

FM Tiina Kolari aapa- ja palsasoiden viimeaikaisia muutoksia ja uhanalaisuutta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

FM Juho Kopra osallistumiseen liittyvän valikoitumisen mallintamista pitkittäisessä OSTPRE-luukatotutkimuksessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 24 000, euroa.

LK Arttu Kurtelius aivovaltimoiden aneurysmataudin perinnöllisyyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 4 000 euroa.

MMM Tanja Kähkönen metsäenergiaan liittyvää kestävää paikallista muutosta käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12 000 euroa.

Dipl.ins. Richard Lamprecht mikrobiprosessien vaikutusta ilmastonmuutokseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

Restonomi YAMK Riina Latvala luksuselämyksen tuottamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

FM Riikka Lampinen Alzheimerin taudin epigenetiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

Dipl.ins. Akseli Leino obstruktiivisen uniapnean diagnostiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12 000 euroa.

TtM Katriina Malkki syömiskäyttäytymisen ja insuliiniaineenvaihdunnan yhteyttä henkilöillä, joilla on glukoosiaineenvaihdunnan häiriö käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

Proviisori Petri Mankinen suomalaisen väestön terveyteen liittyvää elämänlaatua ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12 000 euroa.

TtM Suvi Manninen ravinnon n-3-sarjan rasvahappojen vaikutuksia lipidien ja lipoproteiinien aineenvaihduntaan käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

FM Mikael Marttinen Alzheimerin tautia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 24 000 euroa.

M.Sc. Pierre Moreau valtimonkovettumataudin vaikutuksia endoteelisolujen geeninsäätelyyn käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12 000 euroa.

LL.M. Rosemary Mwanza ympäristöön liittyviä ihmisoikeuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

FM Elisa Männistö boreaalisten soiden eloperäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

M.Sc. Stefania Noerman ravitsemustottumusten metabolisen fenotyypin määritystä sydäninfarktin kohonneen riskin arvioimisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 28 000 euroa.

FM Olli Nykänen nivelruston magneettikuvauksen kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

FM Simo Ojanen nivelsairauden aiheuttamia biomekaanisia ja biologisia muutoksia polvinivelen nivelrustossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12 000 euroa.
LL Panu Piirainen oksikodonin epiduraalista antoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12 000 euroa.

YTM Devdatta Ray terveyttä, eriarvoisuutta ja taloudellista kasvua käsittelevään väitöskirjatyöhön, 6 000 euroa.

LL Ulla-Maija Ruohoaho Kuopion yliopistollisen sairaalan uutta, pidennettyä päiväkirurgista mallia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 24 000 euroa.

LL Satu Seppä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä 12- ja 20-vuotiailla käsittelevään väitöskirjatyöhön ja sen jälkeiseen tutkimukseen, 12 000 euroa.

TT Maria Takala-Roszczenko suomenkielisten ortodoksisten jumalanpalveluskirjojen toimittamista käsittelevään tutkimukseen, 12 000 euroa.

LL Juuso Tamminen tehohoidon pitkän aikavälin tuloksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, 12 000 euroa.

FT Juri Timonen aivokasvainten uudentyyppiseen sädehoitoon tarvittavien lääkkeiden kehittämiseen, 28 000 euroa.

FT Tiia Turunen aivohalvauksen epigeeniterapiaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 28 000 euroa.

FM Milla Uusitupa itsenäisiä infinitiivejä suomen ja karjalan murteissa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 28 000 euroa.
Dosentti Kai Åberg Suomen ja Venäjän puolisen Karjalan romanien musiikkikulttuureita käsittelevään tutkimukseen, 28 000 euroa.