Takaisin

Koneoppimisen, puheteknologian ja tekoälyn kansainvälinen kesäkoulu Joensuussa

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos järjestää 13.-24.8. kesäkoulukurssin Machine Learning Applied to Speech Technology and Autonomous Agents osana Itä-Suomen yliopiston isompaa kesäkoulua.

Nykymaailmassa on eksponentiaalisesti kasvava määrä digitaalista dataa, kuten videota ja valokuvia, puhetta ja musiikkia, sosiaalisen median viestejä, sekä dataa joita erilaiset älykkäät sensorit ja laitteet ympärillämme keräävät. Tämän alati kasvavan datamassan analysointiin, organisointiin ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan aina vain älykkäämpiä ohjelmistoratkaisuja. Siinä, missä perinteinen tietokoneohjelmointi perustuu ohjelmoijan tietokoneelle kirjoittamiin komentoihin, koneoppimisessa tietokone oppii datasta itse ja pystyy suorittamaan tehtäviä jotka muistuttavat ihmisen toimintaa; tämän takia datasta opittavaa ohjelmointia kutsutaan toisinaan myös tekoälyksi. Tulevaisuuden työmarkkinasektori tulee hyödyntämään koneoppimisen ja tekoälyn menetelmiä huomattavasti nykyistä enemmän.

Kesäkoulukurssilla käydään läpi modernin koneoppimisen ja tekoälyn menetelmiä ja sovelluksia, mukaan lukien niin kutsutun syväoppimisen (deep learning) algoritmiikkaa. Olipa sovellusalue sitten kuvan, videon, tai puheen analyysi tai robotiikka, taustalle vaaditaan aina sekä laskennallisia algoritmeja (datasta oppivia menetelmiä) että niihin liittyvää tilastomatematiikan teoriaa. Kurssilla käydyt sovellukset liittyvät puheteknologiaan sekä peleissä ja robotiikassa käytettyyn tekoälyyn. Kurssilla käydään läpi muun muassa puhujan tunnistusta, biometristen hyökkäysten tunnistusta, puheentunnistusta, sekä steganografiaa eli salaisten viestien upottamista puheen tai muun multimediadatan sisään. Kurssilla opitaan myös miten voimme opettaa tietokoneen pelaamaan tietokonepelejä kertomatta pelin sääntöjä erikseen tietokoneelle, sekä sovelletaan syväoppimista robotiikkaan. Kurssin osallistujat ohjelmoivat muun muassa puhujahaun Youtube-videoista sekä opettavat tietokoneen pelaamaan Toribash-peliä.

Kurssille osallistuu 44 opiskelijaa 13 eri maasta; Itä-Suomen yliopiston omia opiskelijoita on 30 ja ulkopuolisia osallistujia 14. Kurssin suosiota selittänee osittain kansainvälinen luennoijatiimi, sillä kurssilla kuullaan luentoja kymmeneltä eri opettajalta, josta puolet ovat vierailevia tutkijoita UEF:n ulkopuolelta.

Professori Ville Kyrki (Aalto-yliopisto) ja FT Ali Ghadirzadeh (Aalto-yliopisto & KTH Royal Inst. Tech, Ruotsi) ovat vahvistusoppimisen ja robotiikan ansioituneita tutkijoita, kun taas FT Cemal Hanilci (Bursa Technical University, Turkki), FT Mohammed Sahidullah (INRIA, Ranska) ja FT Dayana Ribas (University of Zaragoza, Espanja) tuovat kurssille puheteknologian viimeisintä tietämystä.

Median edustajilla on mahdollisuus haastatella luennoijia torstaina 16.8. Tarkemmasta ajasta pyydetään sopimaan etukäteen kurssin puheenjohtajien kanssa.

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Tomi Kinnunen, tomi.kinnunen@uef.fi, +358 50 442 2647

Yliopistotutkija Ville Hautamäki, villeh@uef.fi +358 50 511 8271

UEF-kesäkoulun sivut: http://www.uef.fi/en/web/summerschool/

Kurssin verkkosivut: https://vvestman.github.io/summerschool/schedule