Takaisin

Koneen säätiöltä yli miljoona Itä-Suomen yliopiston tutkijoille

Koneen säätiö on myöntänyt yhteensä 1 030 900 euroa apurahoja kymmenelle Itä-Suomen yliopiston hankkeelle.

Dosentti, yliopistotutkija Tuulikki Kurki työryhmineen Karjalan tutkimuslaitokselta sai Naapuridialogit -teemahausta 287 000 euron apurahan tiedettä ja taidetta yhdistävään hankkeeseen Kadonnut kinnas ja muita tarinoita: liikkumisen ja rajojen kokemukset sekä uudet naapuruudet.

Naapuruus- teemasta professori Jeremy Smith työryhmineen Karjalan tutkimuslaitokselta sai 250 000 euron apurahan hankkeelle Does Concern for Ethnic Russians in the Near Abroad affect Russian Policy-Making? Väitöskirjatutkija Zain Ul Abdin Karjalan tutkimuslaitokselta sai 89 500 euron apurahan hankkeeseen, jonka aiheena on Migration for whose benefit? Pakistani and Indian migrant communities’ remittance sending behavior and integration in Finland and Sweden. Yliopistonlehtori Heli Paulasto puolestaan  sai 19 500 euron apurahan hankkeeseen, jonka aiheena on Monikulttuurinen tanssitaideryhmä kielellisen ilmaisun leikkikenttänä.

Yliopistotutkija Jarkko Akkanen työryhmineen ympäristö- ja biotieteiden laitokselta sai 155 000 euron apurahan hankkeeseen, jonka aiheena on Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta tulevien kemikaalien aiheuttamat ympäristöriskit – Biotestaus ja sen kehittäminen.

Väitöskirjatutkija Denis Dobrynin historia- ja maantieteiden laitokselta sai 100 800 euron apurahan hankkeelle How can the development of bioeconomy in Finland impact forest governance in Russia?

Väitöskirjatutkija, YTM Laura Marjut Kumpuniemi yhteiskuntatieteiden laitokselta sai 63 000 euron apurahan Solidaarisuustalous, demokratisaatio ja oikeudet Boliviassa -hankkeelle.

Väitöskirjatutkija, FM Antti Härkönen historia- ja maantieteiden laitokselta sai 57 600 euron apurahan Geospatiaalinen analyysi historiantutkimuksessa –hankkeelle

Professori Ilpo Helén yhteiskuntatieteiden laitokselta sai 14 000 euron apurahan sosiologipäiville 2018 Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa.

Lisäksi Kirjallisuudentutkijain Seura sai 4500 euron apurahan kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimelle.