Takaisin

Koneen Säätiöltä lähes 900 000 euroa naapuruus- ja ympäristötutkimukseen

Itä-Suomen yliopiston tutkijat saivat viime vuoden lopussa Koneen Säätiöltä rahoitusta tutkimushankkeilleen yhteensä 882 000 euroa.  Apurahoja jaettiin yleisessä apurahahaussa ja Elintärkeät naapurimme -teemahaussa.

Yksi teemahaun apurahan saaneista oli ihmisten puusuhteista ja puiden merkityksistä poikkitieteellistä tutkimusta tekevä työryhmä.

Metsätieteiden osaston metsämaatieteen professori Eeva-Stiina Tuittila työryhmineen sai 211 000 euron rahoituksen hankkeelleen Puut lähellämme - Poikkitieteellinen tutkimus ihmisten puusuhteista ja puiden merkityksistä.

—Ihmisten suhde yksittäisiin puihin nousee uutiseksi, kun tärkeän puun kaatamista tai kuolemaa surraan. Puut ovat niidenkin ihmisten naapureita, joille metsät ovat tavoittamattomissa. Vaikka puiden ja ihmisten suhteet pitäisi huomioida yhdyskuntasuunnittelussa, tutkimustieto aiheesta puuttuu, sanoo Tuittila.

Ihmisten ominaisuudet voivat vaikuttaa puusuhteeseen, ja siihen, mitkä ominaisuudet puussa koetaan läheisinä. Puiden ja ihmisten ominaisuuksien korrelaatiot ovat luonnontieteilijöiden työkenttää, mutta puihin liitettyjen merkitysten ja kielikuvien tutkimiseen tarvitaan humanistisia menetelmiä. Taiteen tavoitettavissa ovat puita kohtaan tunnettu empatia ja tunteiden projisointi. Tätä moniaistista ja mutkikasta ilmiötä on siksi tutkittava näiden alojen yhteistyössä.

—Lähestymme aihetta kontrastein: vertaamme maaseutuja ja kaupunkeja, sekä Suomea Hollantiin. Aineistomme pohjautuu Ylen kampanjaan, jossa kerätään kuvia ja tarinoita tärkeistä puista. Täydennämme sen aineistoa kyselylomakkeen ja kirjallisuusanalyysin avulla. Valitsemme ihmis-puu-pareja kohtaamisiin tutkijakoulutettavan, ekologin, kirjallisuudentutkijan ja taiteilijan kanssa, kertoo tutkijatohtori Aino Korrensalo metsätieteiden osastolta.

Hankkeessa selvitetään, miten ihmisten ja puiden suhteet liittyvät yksilöiden ominaisuuksiin, ja millaisia merkityksiä ja tunteita puihin liitetään. Hankkeessa yhdistetään tieteitä ja taidetta tehdäksemme näkyväksi ihmisten puihin liittämiä merkityksiä kestävän metsäsuhteen tueksi. Lisäksi analysoidaan suomalaista puusuhdetta kansainvälisessä kontekstissa.

—Haluamme tulevaisuuden, jonka yhdyskuntasuunnittelussa huomioidaan merkitykset ja tunteet, joita ihmiset liittävät elolliseen ja elottomaan ympäristöönsä. Ylitämme tieteen ja taiteen rajoja etsiessämme tapoja, joilla tehdä näkyväksi ja analysoida ihmisten ja elollisten ei-ihmisnaapureiden suhteita. Näitä ovat paitsi mitattavat ominaisuudet ja niiden korrelaatiot, myös tunteet, aistikokemukset ja merkitykset. Tutkimme ensimmäistä kertaa suomalaista puusuhdetta osana kansainvälistä jatkumoa, toteaa Tuittila


Työryhmän kuuluvat kuukausiapurahan saajat Aino Korrensalo ja valokuvataiteilija Sakari Piippo, sekä muusikot Kalle Hamm, Olli Aarni, Lauri Ainala ja Hermanni Keko, jotka yhdessä muodostavat Band of Weedsin, sekä muut työryhmän jäsenet Eeva-Stiina Tuittila, kirjallisuudentutkijat dosentti Karoliina Lummaa ja professori Lea Rojola Turun yliopistosta ja ekologi, dosentti Juul Limpens Wageningenin yliopistosta, Hollannista.

Lisätietoja:

Professori Eeva-Stiina Tuittila, p. 050 442 4299, eeva-stiina.tuittila (a) uef.fi
Tutkijatohtori Aino Korrensalo, p. 044 319 0460, aino.korrensalo (a) uef.fi 

Kaikki apurahan saajat:

Tutkijatohtori Elina Niiranen
Suomen muuttuvat naapuruudet, 122 000 euroa
Helmi ja Pertti Virtarannan Neuvosto-Karjalassa tekemää kenttätyötä käsittelevä tutkimus, jossa tarkastellaan tutkimustyön kautta syntyneitä käsityksiä karjalaisuudesta ja Karjalasta

FT, dosentti Jyrki Pöysä ja työryhmä
Suomen muuttuvat naapuruudet, 326 600 euroa
Takaisin kohti lajienvälisyyttä -suullisen kansanperinteen, muistitiedon ja populaarikulttuurin posthumanistiset tulkinnat

Filosofian maisteri Jussi Ronkainen
115 200 euroa
Maanparannusaineiden vaikutus viljeltyjen turvemaiden kasvihuonekaasupäästöihin ja mikrobipopulaatioon

FT Barnali Sarkar
Suomen muuttuvat naapuruudet, 107 200 euroa
Humans as Not So Humans: Human–Nonhuman Cross-Cultural Interrelations in the Contemporary Novel

Professori Eeva-Stiina Tuittila ja työryhmä
Suomen muuttuvat naapuruudet 211 000
Puut lähellämme -Poikkitieteellinen tutkimus ihmisten puusuhteista ja puiden merkityksistä

Koneen Säätiö https://koneensaatio.fi/