Takaisin

Kilpailtu Marie Skłodowska-Curie -tutkijaliikkuvuusrahoitus kirjallisuudentutkija Anna-Leena Toivaselle

Tutkijatohtori, kirjallisuudentutkija Anna-Leena Toivaselle on myönnetty 172 800 euron suuruinen Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA-IF) -rahoitus kosmopolitanismin muotoja afrikkalaisessa nykykirjallisuudessa käsittelevään tutkimukseen. MSCA-IF on kansainvälisesti kilpailtu tutkijaliikkuvuusrahoitus, joka kuuluu EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelmaan. Toivanen toteuttaa kaksivuotisen tutkimushankkeensa Liègen yliopistossa toimivassa postkoloniaaliseen tutkimukseen keskittyneessä CEREP-tutkimusryhmässä (Centre d'Enseignement et de Recherche en Etudes Postcoloniales).

Tutkimuksessaan Toivanen tarkastelee afrikkalaista nykykirjallisuutta kosmopolitanismin käsitteen valossa. Kosmopolitanismi viittaa maailmankansalaisuuden ideaan ja ideaaliin. Tutkimusaineisto koostuu ranskan- ja englanninkielisestä diasporisesta afrikkalaisesta kirjallisuudesta, jossa käsitellään erilaisia Euroopan ja Afrikan välisiä liikkuvuuksia. Tutkimuksessa kehitellään analyyttinen malli, jonka avulla tarkastellaan kosmopolitanismin etuoikeutettuja, käytännöllisiä ja kriittisiä ulottuvuuksia. Tätä kautta tutkimus arvioi kosmopolitanismin käsitteen mahdollisuuksia ja rajoja afrikkalaisen kirjallisuuden tutkimuksessa.

Tutkimuksen ajankohtaisuus nivoutuu Euroopan muuttuvaan asemaan globaalissa kontekstissa. Postkoloniaalin tutkimuksen kentällä liikkuvuuden ja kosmopolitanismin käsitteet ovat tällä hetkellä erittäin keskeisiä. Tutkimuksen paikantuminen erilaisiin afro-eurooppalaisiin liikkuvuuden konteksteihin edustaa tuoretta kansakuntien rajojen tuolle puolelle pyrkivää näkökulmaa.

Lisätietoja:
Anna-Leena Toivanen, p. 029 445 2792, anna-leena.toivanen(at)uef.fi