Takaisin

Kiinalaisilla opiskelijoilla useita akateemisia haasteita suomalaisessa yliopistokulttuurissa

Väitös kasvatustieteen alalta

Väittelijä: MA Li Wang

Väitösaika ja -paikka: 15.11. klo 12, sali M103, Metria-rakennus, Joensuun kampus

Kiinalaisista opiskelijoista on tullut suurin kansainvälisten opiskelijoiden ryhmä Itä-Suomen yliopiston kampuksilla viime vuosikymmenen aikana. Monille nuorille kiinalaisille opiskelijoille mahdollisuus opiskella Suomessa on ollut arvokas kokemus. Erot Kiinan ja Suomen koulutusjärjestelmässä sekä opiskelukulttuurissa ovat kuitenkin aiheuttaneet opiskelijoille sopeutumisvaikeuksia.

MA Li Wang tarkasteli tutkimuksessaan kiinalaisten maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden opiskelukokemuksia Itä-Suomen yliopistossa. Tutkimukseen osallistuneiden syyt tulla opiskelemaan Suomeen olivat moninaisia. Ennen kotimaastaan lähtöä opiskelijoilla oli varsin vähäiset tiedot Suomesta ja suomalaisista yliopistoista. Siksi he eivät osanneet varautua suomalaiseen oppimisympäristöön. Suomalaista ja kiinalaista oppimiskulttuuria verratessaan osallistujat tunnistivat neljä pedagogisten erojen näkökulmaa: tekstikirjojen rooli, ryhmäopiskelu, akateemisten suoritusten arviointi sekä opiskelijoiden ja opettajien välinen vuorovaikutus ja käyttäytyminen opiskelutilanteissa. Tutkimustulosten mukaan osallistujilla oli kansainvälisinä opiskelijoina useita akateemisia haasteita; erityisesti englannin kielen puutteelliset taidot, akateemisten tietojen riittämättömyys, vuorovaikutus opettajien ja ohjaajien kanssa sekä akateemiseen opiskeluun liittyvät henkilökohtaiset huolenaiheet.

Huomattavaa on, että vaikka kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat kohdanneet erilaisia vaikeuksia ja haasteita, olivat kaikki sitä mieltä, että heidän oppimiskokemuksensa Itä-Suomen yliopistossa olivat erittäin hyödyllisiä sekä henkilökohtaisen kasvun että akateemisen kehityksen kannalta. Lisäksi oman kotimaan oppimiskulttuurin ja suomalaisen oppimiskulttuurin välisen vuorovaikutusprosessin myötä osallistujat olivat pystyneet luomaan uuden käsityksen itsestään ja kehittämään identiteettiään kulttuurienvälisenä oppijana.

Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, ettei pelkästään kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi tee suomalaisia yliopistoja monikulttuurisiksi. Tämän vuoksi suomalaisten yliopistojen tulisi tehdä muutoksia kansainvälisten opiskelijoiden akateemiseksi integroimiseksi. Wangin mukaan on kuitenkin hyvä muistaa, ettei suomalaisten yliopistojen pidä tehdä muutoksia akateemisten normien kustannuksella.

Tutkimusta varten haastateltiin kuuttatoista kiinalaista maisteri- tai tohtoriopiskelijaa Itä-Suomen yliopistosta. Haastateltavat olivat 25–36-vuotiaita, eivätkä he olleet opiskelleet ulkomailla ennen Itä-Suomen yliopistoon tuloaan.

MA Li Wangin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja The Learning Experiences of Chinese Postgraduate Students at the University of Eastern Finland tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Pekka Räihä Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopistosta.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/18329?encoding=UTF-8