Takaisin

Kielikeskuksen oppimisympäristöt tukevat oppimista ja valmentavat työelämää varten

Kielikeskuksen uudet, värikkäät tilat Joensuun kampuksella houkuttelevat astumaan sisään ja ottamaan selvää, mitä kaikkea uusissa tiloissa voikaan tehdä.

Säkkituoleja käytävällä, lukunurkkauksia ikkunan vieressä, esiintymislava luokassa, screenejä siellä täällä, nojatuoleja, mikrofoneja ja tietokoneita. Kielikeskuksen studiotilat eivät ole entisellään, eivätkä vastaa enää kuvaa perinteisestä kielistudiosta.

– Olemme jo kauan toteuttaneet sulautuvaa opetusta tähtäimenämme tarjota kaikki tutkintojen edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot monimuotoisesti. Nyt pääsimme uudistamaan fyysisiäkin tiloja toimitilapalveluiden ja tietotekniikkapalveluiden kanssa niin että ne vastaavat uusia oppimiskäsityksiä ja teknologiaa, tiivistää kielikeskuksen johtaja Raija Elsinen.

Kaikki uudistukset on tehty tai ollaan tekemässä pedagogian ehdoilla. Vaikka tekniikkaa tullaankin käyttämään opinnoissa yhä enemmän, korostaa Elsinen sen olevan vain opetuksen väline.

– Meillä on laaja opiskelijoiden kirjo. Niin ollen tarpeita erilaisiin järjestelyihin on paljon, ja me pyrimme muun muassa tekniikan keinoin vastaamaan niihin.

Tekniikka mahdollistaa paljon

Mitä uutta luokissa sitten tullaan konkreettisesti tekemään?

– Esimerkiksi kandiseminaariin integroiduilla kirjoitusviestinnän tunneilla voimme jakaa tiimeissä työstettyjä tekstejä screeneille yhdessä pohdittaviksi. Osa tiimiläisistä voi tulla täysipainoisesti mukaan sessioon etänä. Vertaispalautteen avulla ja prosessikirjoittamisen menetelmää hyödyntäen saadaan aikaan syvempää oppimista ja laadukkaampi lopputulos.

Tunneilla voidaan myös simuloida kokouksia, niihin voidaan osallistua etänä ja niitä voidaan videoida sekä analysoida jälkikäteen yhdessä sähköisellä oppimisalustalla.

– Yleisesti tarkoituksena on tarjota autenttisen oppimisen mahdollisuuksia ja tukea opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymistä, esimerkiksi videoneuvottelujen ja sosiaalisen median työkäytön opettelun kautta. Nämä ovat nykypäivänä tärkeä osa akateemisen ammattilaisen osaamista.

Elsinen iloitsee myös uudesta opiskelijoiden ja opettajien käytössä olevasta videointi- ja äänitystilasta.

– Olemme odottaneet, että opiskelijat pääsisivät tekemään itsestään esittelyvideoita. Ne ovat osa työnhakua ja ansioluetteloa, ja esimerkiksi Keski-Euroopassa jo arkipäivää. Nyt tekniikka mahdollistaa tämänkin vaivattoman toteuttamisen.

Kielikeskuksella odotellaan nyt luokkatiloihin tarkoitettuja taulutietokoneita, joiden pitäisi saapua yliopistolle lähipäivinä. Ne monipuolistavat työskentelymahdollisuudet, paikan, aineistot ja verkostoitumisen.

– Haaveena on, että tablettien avulla pääsemme yhdistämään opintojamme vaikkapa ruotsalaisten tai ranskalaisten opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat pääsisivät vertailemaan opintojaan ja oppimaan toisiltaan kansainvälisestikin. Ja samalla se olisi jo verkostoitumista työelämääkin varten.

Lisää tulossa

Kielikeskuksella on kokeiltu myös erilaisia projekteja muiden yliopistojen kanssa. Esimerkiksi Vaasan yliopiston kanssa toteutettu Kielisilta-projekti oli sellainen, jota haluttaisiin vielä jatkaa.

– Siinä meidän opiskelijamme opettivat ruotsinkielisille opiskelijoille suomea, ja taas vaasalaiset meidän opiskelijoillemme ruotsia. Lisäksi opiskelijat tekivät oman alueensa elinkeinoelämää toisilleen tutuksi.

Elsinen lisää, että monia uusia ajatuksia on opetuksen ja opetustapojenkin suhteen ilmassa, mutta ne vaativat vielä aikaa. Niin opettajilta kuin opiskelijoiltakin.

– Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä muun muassa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston kanssa ja saada sieltä lisää hyviä käytänteitä. Moni asia on työn alla, ja varmasti näistä lähitulevaisuudessa kerrotaan lisää.

Teksti Nina Venhe
Kuvat Varpu Heiskanen