Takaisin

Kauppatieteilijöille tunnustuspalkinto vuoden parhaasta yhtiöoikeutta käsittelevästä kirjoituksesta

Suomen yhtiöoikeusyhdistys ry on myöntänyt tunnustuspalkinnon vuoden 2016 parhaasta yhtiöoikeutta käsittelevästä kirjoituksesta Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen tutkijoille OTK Hanna Savolaiselle ja KTT Jani Saastamoiselle. Palkitsemisperusteluissa korostetaan, että kirjoitus on merkittävä suomalaiselle yhtiöoikeudelle ja sen kehitykselle. Palkintoraadin mukaan artikkelissa on oivallisesti yhdistetty oikeudellinen analyysi tilastolliseen tarkasteluun tavalla, jonka yleistyminen suomalaisessa yhtiöoikeuden tutkimuksessa olisi toivottavaa.

 Palkitussa tutkimuksessa tarkastellaan ensimmäistä kertaa Suomessa osakeyhtiölain 18 luvun mukaisia lunastusmenettelyjä tilastollisen analyysin avulla. Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, miten lunastusmenettelyssä vahvistettu lunastushinta painottuu suhteessa osapuolten vaatimuksiin sekä sitä, vaikuttaako käytetty arvonmääritysmenetelmä painottumiseen.

 Palkittu tutkimus on julkaistu Lakimies-lehden numerossa 2/2016 otsikolla ”OYL 18:7:n mukainen käypä hinta – tilastollinen analyysi noteeraamattomien yhtiöiden vähemmistöosakkeiden lunastushinnan määräytymisestä”.

 Lisää aiheesta:

 http://www.corporatelawassociation.fi/ajankohtaista/vuoden-2016-paras-yhtiooikeudellinen-kirjoitus-palkinto 

 https://www.edilex.fi/lakimies/16422 

 Lisätietoja: Hanna Savolainen puh. 050 4423 489, hanna.savolainen(at)uef.fi tai Jani Saastamoinen puh. 050 442 3463, jani.saastamoinen(at)uef.fi