Takaisin

Kauppatieteiden laitos nostaa profiiliaan

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos on liittynyt kansainväliseen maailman laajimpaan kauppakorkeakoulujen verkostoon, jonka tavoitteena on vahvistaa kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen laatua. AACSB International–The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) -verkoston tarjoamalla akkreditoinnilla varmistetaan ja kehitetään opetuksen laatua. Akkreditointiin* tulee sisältymään jatkuvan kehittämisen tavoite, jonka saavuttamista tuetaan kotimaisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä, uusilla innovaatioilla sekä koulutuksen vaikuttavuuden mittaamisella. Prosessiin kuuluu itsearviointi ja ulkoinen arviointi, joilla varmistetaan että opetussuunnitelma, opetuksen sisältö ja toteutus, oppimistulokset, henkilökunta, tutkimus ja yritysyhteistyö ovat tarkoituksenmukaisella tasolla.

– Visiomme vuoteen 2030 mennessä on olla kansainvälisesti houkutteleva Business School, joka on tunnettu uraauurtavan tieteellisen tiedon tuottamisesta. Haluamme olla korkealaatuisen kauppatieteellisen koulutuksen koti, joka tuottaa asiantuntijoita liike-elämään ja yhteiskuntaan, kuvailee kauppatieteiden laitoksen johtaja, apulaisprofessori Saara Julkunen.

Nyt alkavan kehittämisprojektin ytimessä on systemaattinen ja pitkäjänteinen yritysyhteistyö, jolla lisätään Itä-Suomen alueen elinvoimaisuutta ja parannetaan kauppatieteellisen koulutuksen työmarkkinarelevanssia. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan varadekaani, professori Matti Turtiainen täsmentää:

– Rakennamme yhteistyössä Itä-Suomen alueelle sopivan toimintamallin yritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Mahdollisuuksia on paljon ja meillä on jo runsaasti ideoita yhteisen vaikuttavuuden kehittämiseen. Yhteistyö sisältää esimerkiksi yritysvierailuja, aktiivista ja systemaattista opetukseen osallistumista, opetuksen kehittämistä vastaamaan työelämän tarpeita, harjoitustöitä, kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntämistä kohdemaan kulttuurin tuntemisessa, tutkimusyhteistyötä, vuosittaisia kohtaamisia liiketoiminnan kansainvälisten edelläkävijöiden kanssa sekä alumnitoimintaa. Kun opiskelijat tulevat tutuiksi liike-elämän edustajien kanssa jo opiskeluvaiheessa, heidän urapolkunsa helpottuvat. Itse asiassa meidän on mahdollista rakentaa myös uusia ja pysyviä käytänteitä tulevaisuuden elinkeinoelämän tarpeisiin.

Kauppatieteiden laitos tarjoaa monipuolista kauppatieteiden kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkintoihin johtavaa koulutusta. Pääaineeksi voi valita kanditasolla Joensuussa johtamisen ja markkinoinnin tai laskentatoimen ja verotuksen. Kuopiossa vaihtoehdot ovat johtaminen ja markkinointi tai laskentatoimi ja rahoitus. Maisteritasolla pääaineena voi olla Joensuussa laskentatoimi ja yritysjuridiikka, palvelujohtaminen, tilintarkastus tai Tourism Marketing and Management. Kuopiossa maisteritasolla vaihtoehdot ovat Innovation Management, International Business and Sales Management, laskentatoimi ja rahoitus tai tilintarkastus. Lukuisat muiden asiantuntija-alojen opiskelijat lukevat kauppatieteitä sivuaineena ja laitos tarjoaa myös yrittäjyysopintoja.

Kehittämisprojektin viestintä- ja markkinointivastaavana työskentelee yliopistonlehtori Jonna Koponen.

Lisätietoja varadekaani Matti Turtiainen, matti.turtiainen(at)uef.fi tai laitosjohtaja Saara Julkunen, saara.julkunen(at)uef.fi sekä aacsb.edu

* Akkreditointiin osallistuminen edellyttää ensin, että laitoksen itsearviointiraportti hyväksytään.

  • Kauppatieteiden laitos toimii Kuopion ja Joensuun kampuksilla
  • 1 250 opiskelijaa
  • 80 jatko-opiskelijaa
  • 60 työntekijää
  • kandi-, maisteri- ja tohtoritason koulutusta
  • 3 kv-maisteriohjelmaa