Takaisin

Kasviproteiinien syönti voi suojata tyypin 2 diabetekselta, runsaasti lihaa syövillä suurempi riski

Juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus antaa lisää viitteitä siitä, että ruokavalion proteiinin lähteillä voi olla merkitystä tyypin 2 diabeteksen riskin kannalta. Tutkijat havaitsivat, että kasvikunnan tuotteista saatava proteiini oli yhteydessä pienempään riskiin sairastua tyypin 2 diabetekseen. Sen sijaan runsaasti lihaa syövillä oli suurentunut sairastumisriski. Tulokset julkaistiin British Journal of Nutrition -tiedelehdessä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa ruokavalion suuri kokonais- ja eläinproteiinin määrä ja etenkin runsas pitkälle prosessoidun punaisen lihan syöminen ovat yhdistyneet suurempaan tyypin 2 diabeteksen riskiin. Toistaiseksi eri lähteistä saatavien proteiinien merkitystä diabetesriskin kannalta on kuitenkin tutkittu vasta vähän. Siksi tutkijat halusivat selvittää ruokavalion proteiinien yhteyksiä tyypin 2 diabeteksen riskiin Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksessa (SVVT). Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa toteutetun seurantatutkimuksen alussa vuosina 1984–1989 ruokavalio selvitettiin 2332:lta 42–60 vuotiaalta mieheltä, joilla ei ollut tyypin 2 diabetesta. Noin 19 vuoden seurannan aikana 432 miestä sairastui tyypin 2 diabetekseen.

Eläinproteiinin korvaaminen kasviproteiinilla voi pienentää diabetesriskiä

Kasviproteiinia runsaasti syövillä miehillä oli terveelliset elintavat, mutta elintavat eivät yksin selittäneet heidän pienempää diabetesriskiään. Runsaimmin kasviproteiinia syövillä oli 35 prosenttia pienempi riski sairastua tyypin 2 diabetekseen kuin vähiten kasviproteiinia syövillä. Laskennallisella mallilla arvioitiin, että jos päivittäin noin 5 grammaa eläinproteiinista korvattaisiin kasviproteiinilla, diabetesriski pienenisi 18 prosenttia. Kasviproteiinin syöminen oli tutkimuksen alussa yhteydessä myös alhaisempaan verensokeripitoisuuteen, mikä voi mahdollisesti selittää sen syönnin yhteyttä pienempään diabetesriskiin. Tässä tutkimusaineistossa kasviproteiinin keskeisin lähde olivat viljatuotteet, mutta sitä saatiin myös perunasta ja muista kasviksista.

Lisäksi havaittiin, että runsas lihansyönti yhdistyi suurentuneeseen tyypin 2 diabeteksen riskiin. Vahvin yhteys nähtiin tarkasteltaessa lihansyöntiä kokonaisuudessaan, mukaan lukien prosessoitu ja prosessoimaton punainen ja valkoinen liha sekä sisäelimet. Lihansyönnin yhteys suurempaan diabetesriskiin selittyy todennäköisesti muilla lihan sisältämillä yhdisteillä kuin proteiinilla, koska lihasta saatava proteiini ei ollut yhteydessä diabetesriskiin. Ruokavalion kokonais- tai eläinproteiinin määrällä tai kalasta tai maitotuotteista saatavilla proteiineilla ei havaittu yhteyttä tyypin 2 diabeteksen riskiin. Kananmunasta tulevalla proteiinilla havaittiin samanlainen yhteys kuin aiemmin julkaistussa tutkimuksessa kananmunan syönnillä eli suurempi saanti oli yhteydessä pienempään riskiin.

Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kasviproteiinin suosiminen ruokavaliossa voi auttaa ehkäisemään tyypin 2 diabetesta.

Lisätietoja:

Heli Virtanen, TtM, nuorempi tutkija ja laillistettu ravitsemusterapeutti, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio, p. 0400 419477, heli.e.virtanen (a) uef.fi

Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti (vastaava tutkija). Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio, p. 02944 54542. jyrki.virtanen (a) uef.fi

Tutkimusartikkeli:

Intake of different dietary proteins and risk of type 2 diabetes in men: the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study. Heli E.K. Virtanen, Timo T. Koskinen, Sari Voutilainen, Jaakko Mursu, Tomi-Pekka Tuomainen, Petra Kokko and Jyrki K. Virtanen

British Journal of Nutrition; julkaistu internetissä 11.4.2017. doi: 10.1017/S0007114517000745.