Takaisin

Kasvatustieteilijästä on moneksi

Yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijat eivät valmistu suoraan mihinkään tiettyyn ammattiin, vaan geneerinen koulutusala antaa valmiuksia useaan eri työhön. Opiskelijoiden keskuudessa asia koetaan sekä etuna että osin haastavanakin.

– Etenkin ensimmäisen ja vielä toisenkin vuosikurssin opiskelijat ovat hieman hämmennyksissä siitä, mihin he tulevat valmistumaan ja millaisia töitä heille on tarjolla, kertoo kasvatustieteiden opiskelija Sampsa Rautiainen.

– Siinä vaiheessa toki on usein haastavaa hahmottaa työelämää ja sen vaatimuksia muutenkin, täydentää opiskelija Laura Heiskanen.

Jotta työelämä ja sen mahdollisuudet tulisivat jo opintojen alkuvaiheessa konkreettisemmiksi, järjestivät kasvatustieteilijät ainejärjestönsä Kassos ry:n nimissä KAAKOWORKS!-työelämäpäivän keskiviikkona Joensuussa. Tapahtumaan oli kutsuttu kasvatustieteistä valmistuneita ammattilaisia kertomaan omista urapoluistaan.

– Tapahtuman taustalla oli ajatus, että mahdollistamme näin opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kohtaamisen kampuksella, Heiskanen kertoo.

Opiskelijoille päivä tarjosi työelämän esikuvia ja visioita omiin urasuunnitelmiin.

– Asiantuntijat taas saivat oivan tilaisuuden jakaa tietoa opiskelijoille ja tutustua mahdollisesti tulevaisuuden työtovereihinsa, Rautiainen muotoilee.

Tapahtuma integroitiin osaksi kahta eri opintojaksoa, mutta tilausta tapahtumalle tuntui olevan muutenkin.

– Olimme positiivisesti yllättyneitä siitä, että auditorio on ollut täynnä koko päivän, kertoo Heiskanen.

Rautiainen toivookin, että tapahtuma saa vielä jatkoa, sen verran selkeä tarve työelämäpäivälle on palautteiden mukaan ollut.

Molemmat järjestäjät kertovat, että heidän omissa urahaaveissaan siintävät koulutussuunnittelijan tai työnohjaukseen liittyvät työt.

– Opintojen aikana tulevaisuus on alkanut kirkastua ja omat uratoiveetkin jäsentyä paremmin.


Sampsa Rautiaisen ja Laura Heiskasen mukaan selvää on, että tulevaisuudessa työelämässä korostuvat etenkin muutosvalmius, joustavuus ja verkostoituminen.

Oma kiinnostus tärkeää urapolkua miettiessä

Verkostoitumisen tärkeyttä korosti puheenvuorossaan myös HRD-spesialisti Riina Siikanen Valamis Groupilta. Hän kertoi oman tarinansa siitä, kuinka kasvatustieteilijä eksyi IT-maailmaan.

– Vielä ylioppilaskirjoitusten jälkeen olin varma, että haluan toimia opinto-ohjaajana. En nähnyt mitään muita vaihtoehtoja. Onnekseni en kuitenkaan päässyt ohjauksen koulutukseen toisellakaan hakukerralla, vaan ovet yliopistoon aukenivat kasvatustieteiden kautta, Siikanen kertoo.

Muutaman mutkan kautta Siikasen uravalinta alkoikin muuttua hieman erilaiseksi, ja häntä alkoivat kiehtoa kansainväliset tehtävät aivan muualla kuin kouluympäristössä.

– Lopulta pääsin tähän unelmieni työpaikkaan, vaikka IT-ala ja sen sanasto olivatkin minulle aluksi täyttä hepreaa. Mutta nykyisin huomaan keskustelevani koodaamisesta ja tekniikasta jo melko sujuvasti.

Siikanen vakuuttaa, että kasvatustieteiden opiskelu on kannattavaa, ja geneerisestä tutkinnosta on monenlaista hyötyä.

– Olen vahvasti sitä mieltä, että kasvatustieteilijöillä on paljon annettavaa erilaisille yrityksille. Nykyiset työtehtäväni liittyvät osaamisen kehittämiseen, koulutussuunnitteluun sekä osaamisen kasvattamiseen. Kaikissa näissä asioissa on opinnoistani ollut hyötyä.

Lopuksi Siikanen kannusti tulevia ammattilaisia pohtimaan opintojen lisäksi omia kiinnostuksenkohteitaan, sillä niillä voi lopulta olla ratkaiseva osuus oman urapolun suunnittelussa. 


HRD-spesialisti Riina Siikanen kertoi urapolustaan kasvatustietelijöiden täyttämälle salille keskiviikkona.
 
Teksti ja kuvat: Nina Venhe