Takaisin

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön tutkimushankerahoitus Maria Lähteenmäelle ja Elina Armiselle

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö (KKES) jakoi vuosittaiset apurahat tieteen ja taiteen edustajille lauantaina 6.4.2019 Joensuussa. Suurimmat hankkeet säätiö myönsi Itä-Suomen yliopiston historian professori Maria Lähteenmäen kolme-vuotiselle hankkeelle ’Urbaani karjalaisuus –  Monimuotoiset kaupunkikarjalaiset kulttuurit ja omakuvat’ ja yliopistonlehtori Elina Armisen johtamalle nelivuotiselle ’Kuvattu Karjala’ -projektille.

Lähteenmäen hankkeen esittely KKES:n sivuilla:

https://www.kkes.fi/sitenews/view/-/nid/101/ngid/1

Lähteenmäen johtaman hankkeen projektitutkijoina toimivat FM, väitöstutkija Anssi Neuvonen, FT Sinikka Selin ja FT Oona Ilmolahti. Projektin kolmea osa-hanketta yhdistää kysymys siitä, miten kolmannen ja neljännen sukupolven (nuoret) kaupungistuneet karjalaiset yhtäältä ja kaupunkeihin sopeutuneet vanhemman polven karjalaiset toisaalta, näkevät, kokevat, kuvaavat ja määrittävät nykykarjalaisuutta, siihen sisältyviä identiteettejä ja merkityksiä. Oppiaineiden kartalla hanke kattaa tieteidenvälisesti pääosin Suomen historian, etnohistorian ja kulttuurintutkimuksen disipliinit.

Yliopistotutkija Elina Armisen johtama tutkimushanke käsittelee nyky-Karjalaa ja historiallista Karjalaa kuvaavia valokuva-aineistoja. Tutkijoina hankkeessa ovat FM, väitöstutkija Riitta Raatikainen ja FT Juri Shikalov.

Muut apurahat: https://www.kkes.fi/binary/file/-/fid/3149

Lisätietoja:

Asiamies, toiminnanjohtaja, FM, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö

Satu Kokkonen, satu.kokkonen(at)kkes.fi, puh. 050  067 8904

Professori Maria Lähteenmäki, historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto, maria.lahteenmaki(at)uef.fi, puh. 050 3727676

Yliopistonlehtori, kirjallisuudentutkija Elina Arminen, humanistinen osasto, Itä-Suomen yliopisto, elina.arminen(at)uef.fi, puh. 0294452103