Takaisin

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, tiede-, taide- ja kulttuuriharrastustoiminnan apurahat, hakuaika 1.-30.11.

Tiedeapurahoja myönnetään ensisijaisesti humanistisen alan tai humanistisia aloja lähellä oleviin väitöskirja tai muihin tieteellisiin tutkimushankkeisiin. Myöntämispäätöksissä painotetaan laajoja tai poikkitieteellisiä, ensisijaisesti Karjalan aluetta, historiaa ja kulttuuria sekä karjalan kieltä käsitteleviä tutkimushankkeita.

>> Hakukuulutus