Takaisin

Karelia CBC-ohjelman “Nykyaikainen metsäpuiden taimitarha”- hankkeen aloitusseminaari pidettiin Venäjällä

Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston tutkijat pääpartnerin ominaisuudessa ja hankkeen muut suomalaiset partnerit suuntasivat toukokuussa Vidlitsaan, Venäjän Karjalaan. Pienessä karjalaisessa kylässä pidettiin 20. -21. 5. Karelia CBC-ohjelman rahoittaman hankkeen ”Nykyaikainen metsäpuiden taimitarha, KA4011” aloitusseminaari.

Hankkeen suomalaiset partnerit ovat taimitarhojen Pohjantaimi Oy ja Taimitarha Timo Korhonen Oy omistajatahot, venäläisenä kumppanina yksityinen taimitarhayritys ”Forest Bureau Partner” ja julkisena toimijana Venäjän tiedeakatemian Karjalan metsäinstituutti Petroskoista. Hankkeen kokonaisbudjetti on 889 390 euroa, ja se valittiin rahoitettavaksi ohjelman ensimmäisestä toimenpideosiosta ”Kasvava rajat ylittävä yritysyhteistyö”. Ohjelman kunnianhimoisena tavoitteena on luoda uusia työllistymismahdollisuuksia jo alueella asuville ihmisille ja myös niille, jotka suunnittelevat alueelle muuttamista. Erityisenä huomion kohteena hankkeessa ovat nuoret ihmiset.

Hankkeen tavoitteena on vastata metsäpuiden paakkutaimien puutteeseen Karjalan tasavallassa perustamalla demotaimitarha Vidlitsan kylään Olonetsin (ent. Aunus) kunnassa. Demotaimitarha perustetaan pohjoismaista taimitarhatekniikkaa hyödyntäen suomalaisten alan asiantuntijoiden avulla. Demotaimitarha tuottaa alkuvaiheessa 200 000 kuusen ja männyn paakkutainta, mutta kapasiteettia voidaan myöhemmin nostaa kahteen miljoonaan taimeen vuodessa. Demotaimitarha toimii taimituotannon ohella käytännön harjoittelupaikkana venäläisille metsäammattilaisille. Kaksipäiväisen aloitusseminaarin aikana hankepartnerit kertoivat omasta toiminnastaan ja suunnitelmistaan hankkeen toiminta-ajalle 2019-2021. Seminaarin yhteydessä hanketoimijat vierailivat myös taimitarhan perustamiskohteessa tutustuen alueeseen ja siellä aloitettuihin rakentamistoimiin.

Projektin vastuullinen johtaja, professori Ari Pappinen Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolta korosti seminaaripuheessaan rajat ylittävän liiketoiminnan kehittämisen tärkeyttä innovaatioiden ja taloudellisen kehityksen mahdollistajina Pohjois-Karjalan ja Karjalan tasavallan välillä. Venäläiset partnerit puolestaan korostivat Suomen kanssa tehtävän taimitarhayhteistyön merkitystä Karjalan tasavallan metsäsektorin kehittämisessä.

Pappinen näkee uusia kehittämismahdollisuuksia innovaatioiden ja bioperäisten metsätuotteiden kasvavaan kysyntään vastaamisessa syventämällä suomalaisten ja venäläisten yritysten liiketoimintayhteistyötä ja perustamalla yhteisyrityksiä. Projektikoordinaattori, tohtori Aki Villa metsätieteiden osastolta vastaa hankkeen hallinnoinnista ja huolehtii yhteyksien toimimisesta hankkeessa työskentelevien asiantuntijoiden välillä.

Lisätietoja:

Professori Ari Pappinen, hankkeen johtaja, UEF, ari.pappinen (a) uef.fi
Tohtori Aki Villa, projektikoordinaattori, UEF, aki.villa (a) uef.fi