Takaisin

Kansainväliset opiskelijat perehtyvät ympäristökonfliktien sovitteluun Itä-Suomen yliopistossa

Ympäristöyhteistyön ja -konfliktien sovittelun kurssi kokoaa kolmisenkymmentä opiskelijaa 19 eri maasta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampukselle 20.–24. elokuuta. Koulutuksen järjestävät pohjoismainen NOVA-yliopistoverkosto, Itä-Suomen yliopisto sekä ALL-YOUTH- ja CORE-tutkimushankkeet.

Metsä- ja ympäristöalan perus- ja jatko-opiskelijoille suunnattu Environmental collaboration and conflict resolution: The Crossroads of Forestry, Ecosystem Services and Wildlife -kurssi syventää ymmärrystä ympäristökonfliktien käsittelystä yhteisjohtamisen, sovittelun ja osallistavien menetelmien avulla niin teoriassa kuin käytännössä.

Kurssin vastuuopettajista professori Irmeli Mustalahti ja tutkija Antti Erkkilä Itä-Suomen yliopiston historia- ja maantieteiden laitokselta korostavat, että ympäristöalan asiantuntijoilta vaaditaan enenevässä määrin konfliktien ennakoimista, tunnistamista ja sovittelua. Näitä taitoja tulisi opettaa laajalti eri ammattien harjoittajille.

– Yhteistoiminnallisuuden ja sovittelun taidot pitäisi katsoa jo kansalaistaidoiksi, ja niiden opettelua tulee korostaa ensiaputaitojen tapaan, kuvailee Mustalahti.

Kurssilla opiskelijat esittelevät kohtaamiaan luonnonvarojen käyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ristiriitoja. Koulutus tarjoaa parhaita, tutkimukseen perustuvia kansainvälisiä menetelmiä konfliktien avaamiseen, hallintaan ja sovitteluun. Kurssilla käsiteltävät konfliktilanteet liittyvät erityisesti metsätalouteen, marjastukseen, matkailuun ja luonnonsuojeluun. Käytännön tuntumaa metsäluontoon saadaan päiväretkellä Ilomantsiin.

Kurssin kansainvälisiin opettajiin lukeutuu professori Mara Hernández Meksikon CIDE-yliopistosta, jossa hän koordinoi neuvotteluun, sovitteluun ja vuorovaikutukseen keskittyvää tutkimusohjelmaa. Massachusetts Institute of Technologysta (MIT) tohtoriksi valmistunut Hernández on myös ympäristösovittelun uranuurtajan Consensus Building Instituten kansainvälisen verkoston perustajajäsen.

Kurssin järjestämiseen osallistuvat strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamat ALL-YOUTH- ja CORE-hankkeet, joissa on mukana tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta. ALL-YOUTH tutkii nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. CORE-hanke tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa.

Koulutus on osa NOVA-yliopistoverkoston kurssisarjaa. Vastaava kansainvälinen ympäristökonfliktien sovittelun kurssi on järjestetty aiemmin Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2016 ja Kööpenhaminan yliopistossa 2017. Ensi vuoden koulutus pidetään Agderin yliopistossa Norjassa.

Lisätietoja:

Irmeli Mustalahti, yhteiskuntatieteellisen biotaloustutkimuksen professori, irmeli.mustalahti(at)uef.fi, p. 050 5632071

Kurssin verkkosivut: www.uef.fi/nova-phd-eccr

ALL-YOUTH-tutkimushanke: www.allyouthstn.fi/

CORE-tutkimushanke: www.collaboration.fi/