Takaisin

Kansainvälinen tunnustus kasvatustieteilijöille

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sekä kasvatustieteiden ja psykologian osaston ja kansainvälisten partnereiden, University of Nebraska-Lincolnin ja University of Nebraska at Omahan, tutkijoista koostunut tutkimusryhmä palkittiin kansainvälisessä Society of Information Technology and Teacher Education (SITE) -konferenssissa. Tutkimus sai Outstanding Paper Award -tunnustuksen. Konferenssi järjestetään vuosittain kooten yhteen tutkijat, joiden tutkimus liittyy teknologiaan opettajankoulutuksessa.

Itä-Suomen yliopistosta voittoisaan PREP21-tutkimusryhmään kuuluvat tutkijat Erkko Sointu, Teemu Valtonen ja Jari Kukkonen sekä professori Kati Mäkitalo-Siegl, joka toimii ryhmän johtajana.


Palkitsemistilaisuudessa vas. Denise Schmidt-Crawford (SITE President Elect), Erkko Sointu ja Teemu Valtonen Itä-Suomen yliopistosta sekä David Slykhuis (SITE President 2014-2017).

Opettajaopiskelijoiden minäpystyvyyteen kiinnitettävä huomiota

Tunnustusta saaneessa tutkimuksessa selvitettiin luokanopettajaopiskelijoiden valmiuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) tulevassa työssään.
Analyysien perusteella opettajaopiskelijat jaettiin kolmeen alaryhmään tieto- ja viestintäteknologisten valmiuksien mukaan. Ensimmäisellä ryhmällä valmiudet olivat matalat, toisella korkeat ja kolmannella ryhmällä asenteet ja aikomukset olivat hyvät, mutta ryhmällä oli heikko minäpystyvyys. Minäpystyvyydellä tarkoitetaan yksilön käsitystä omista kyvyistään suoriutua annetusta tehtävästä.

Ryhmiä vertailtaessa kävi ilmi, että kolmas ryhmä asettui tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvissä tietotaidossa ensimmäisen ryhmän tasolle, vaikka kolmannen ryhmän asenteet olivat huomattavasti korkeammat kuin ensimmäisellä ryhmällä.

– Tulosten perusteella voimme todeta, että minäpystyvyyden tunteen lisäämiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota opettajankoulutuksessa. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi käyttämällä konkreettisia TVT-esimerkkejä käsiteltävistä aiheista ja toimimalla roolimallina tuleville opettajille, summaa tutkijatohtori Erkko Sointu.

Tutkimus on osa laajempaa Preparing teacher students for 21st learning practices: Ways of thinking and working (PREP21) -hanketta.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Erkko Sointu, erkko.sointu(at)uef.fi, p. 050 560 4461

Artikkeli verkossa: http://www.editlib.org/awards/SITE/2017/ 
Sointu, E.T., Valtonen, T., Cutucache, C., Kukkonen, J., Lambert, M.C., & Mäkitalo-Siegl, K. (2017). Differences in preservice teachers’ readiness to use ICT in education and development of TPACK. In P. Resta & S. Smith (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2017 (pp. 2462-2469). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).