Takaisin

Kansainvälinen seminaari liikkuvuuden eriarvoisuudesta

Ihmisten ylirajainen liikkuvuus on ajankohtainen ja polttava aihe Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen myötä. Liikkuvuus on kuitenkin paljon monimuotoisempi ilmiö kuin Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden ympärillä käytävä julkinen keskustelu antaa ymmärtää. Sen vuoksi tutkimuksen tuottamalle tiedolle ja ymmärrykselle on tarvetta ja kysyntää.

Itä-Suomen yliopisto järjestää Inequalities of mobility -seminaarin ylirajaisesta liikkuvuudesta Joensuun kampuksella 12.2. klo 10–16. Paikka on Futura-rakennuksen sali F101 (Yliopistokatu 7). Seminaari pidetään englanniksi.

Perheiden liikkuvuuteen keskittyvä seminaari tarkastelee globaalin liikkuvuuden aikaansaamia ja vahvistamia eriarvoisuuden ilmentymiä erityisesti eurooppalaisissa perhemuuton konteksteissa. Ylirajaisesta elämäntavasta ja rajojen yli tapahtuvasta liikkuvuudesta puhuttaessa korostetaan usein liikkumisen vapautta ja rajojen yli ulottuvia keskinäisen tuen verkostoja. Tärkeää on kuitenkin huomata, että kaikki ihmiset eivät liiku yli rajojen yhtäläisin ehdoin. Kenen kannalta ja kenelle liikkuvuus ja ylirajaiset elämäntavat ovat mahdollisia tai toivottuja? Ketkä toivotetaan tervetulleiksi ja miksi, keitä tutkitaan ja mahdollisesti siedetään? Ketkä torjutaan ja millä tavoin?

Monitieteisen seminaarin pääpuhujina ovat kansainvälisesti tunnetut ja tunnustetut rajojen tutkijat, antropologian professori Sarah Green Helsingin yliopistosta ja maantieteen professori Anssi Paasi Oulun yliopistosta. Yhteiskuntapolitiikan professori Laura Assmuth Itä-Suomen yliopistosta esittelee juuri alkaneen tutkimushankkeen liikkuvuuden eriarvoisuuksista perhemuuton kontekstissa. Hankkeen tutkijat kertovat muun muassa perhemuutosta Baltian maiden ja Suomen ja Norjan välillä sekä liikkuvien perheiden tutkimisen tavoista. Itä-Suomen yliopiston sosiologian professori Ilpo Helén tarkastelee maahanmuuton hallinnan mekanismeja itse rajoilla, ja yhteiskuntapolitiikan tutkijatohtori Tiina Sotkasiira pohtii, ovatko maahanmuuttajanuoret suomalaisen maaseudun toiveiden tynnyri.

Seminaarin järjestävät Suomen Akatemian tutkimushanke Liikkuvuuden eriarvoisuus: ylirajaisten perheiden sidokset ja yhteenkuuluvuus pohjoismaisessa muuttoliikekontekstissa (TRANSLINES) yhdessä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen sekä Rajat, liikkuvuus ja kulttuuriset kohtaamiset tutkimusalueen kanssa (BOMOCULT).

Seminaarin ohjelma kokonaisuudessaan osoitteessa:

https://www.uef.fi/-/12-2-an-interdisciplinary-seminar-inequalities-of-mobility-joensuu

Lisätietoja:

Laura Assmuth, yhteiskuntapolitiikan professori, p. 050 442 1179, laura.assmuth(at)uef.fi