Takaisin

Kajaani Euroopassa – Eurooppa Kajaanissa seminaari 9.5.: Miten nuoret ja osaajat saadaan asettumaan Kajaaniin?

Itä-Suomen yliopisto järjestää Eurooppa-päivänä 9.5. kaikille avoimen KAJAANI EUROOPASSA, EUROOPPA KAJAANISSA -seminaarin, jossa pohditaan nuorten ja osaajien saamista Kajaaniin ja pysymistä Kajaanissa. Keskiviikkona 9. toukokuuta kello 9.30–12.00 Generaattorilla (Kauppakatu 36, Kajaani) järjestettävässä tilaisuudessa kysytään, onko osaajien saamisessa kyse puhtaasti rahasta vai ilmapiiristä.

Kajaanilla on viime vuosina mennyt paremmin kuin pitkään aikaan. Elinkeinoelämä on monipuolistunut, uusia työpaikkoja on syntynyt ja ilmapiiri on vireä. Tuoreiden kyselyiden mukaan Kajaanin asukkaat ovat myös aiempaa tyytyväisempiä kaupunkiinsa, arvostaen erityisesti sen luonnonläheisyyttä ja hyviä palveluita. Toisaalta väestökehitys on edelleen huolenaihe ja uudeksi haasteeksi on muodostunut osaajapula. Monet yritykset eivät riittävästi saa osaavaa työvoimaa. Jotkut niistä ovat jo jonkun aikaa olleet muualta rekrytoitujen työntekijöiden varassa. Muualta muuttavien juurtuminen paikkakunnalle onkin uusi haaste Kajaanille.

Millä tekijöillä on eniten merkitystä nuorten, osaajien ja yritysten asettumisen kannalta? Miltä pohjalta Kajaania pitäisi tästedes kehittää? Näistä teemoista keskustellaan Itä-Suomen yliopiston järjestämässä tilaisuudessa, joka pohjautuu Euroopan Unionin rahoittamaan tutkimushankkeeseen ”Bright future for black towns: reinventing European industrial towns and challenging dominant post-industrial discourses”.

Hankkeessa tarkastellaan muuttuvia teollisuuskaupunkeja neljässä Euroopan maassa. Suomen lisäksi tutkimuksessa on mukana kaupunkeja Sloveniasta, Englannista, Hollannista ja Romaniasta. Tutkimushankkeen yhtenä tehtävänä on selvittää erilaisia muutoksen malleja keräämällä paikallisia kertomuksia, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia ja ruohonjuuritasoisia näkökulmia teolliseen ja jälkiteolliseen kehitykseen. Tarkoituksena on näin ollen tuoda virallisten ja yleisten käsitysten varjoon jääviä näkemyksiä kohdekaupungeista. Teollisuuskaupunkien positiivisten ja negatiivisten kokemuksien hahmottamisen myötä hankkeessa pyritään tunnistamaan tulevaisuuden sosiaalisia ja institutionaalisia innovaatioita.

Kajaanin osalta on ollut havaittavissa, ettei nuorten, osaajien ja yritysten asettuminen ole yksinomaan rahakysymys. Yhtä lailla keskiöön ovat nousseet kaupunkikulttuuriin kytkeytyvät tekijät ja kaupungin kehittämisen laadulliset arvot. Kaupunkikuvan muokkaaminen ei tässä kontekstissa ole erillinen kokonaisuus vaan sillä on selkeä kytkös elinkeinoelämään ja taloudelliseen vireystilaan. Voikin olla yleisesti niin, että teollisuuteen painottuva kehittäminen ei ole kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamisen kannalta riittävää.

Tilaisuudessa kuullaan, mitä Kajaanissa ja muualla Euroopassa on tehty. Mitä annettavaa Kajaanilla on itsensä kaltaisille eurooppalaiselle teollisuuskaupungeille ja mitä opittavaa Kajaanilla voisi puolestaan olla vertaisistaan? Seminaarin alustajat ovat Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen, tietokirjailija Reijo Heikkinen, Critical Force yrityksen henkilöstöpäällikkö Leili Mård ja professori Anna Sivula Turun yliopistosta. Lisäksi tilaisuudessa puhuu hankkeen johtaja, vanhempi tutkija David Bole Sloveniasta.

Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuden ohjelma

Lisätietoja: Jussi Semi, jussi.semi(at)uef.fi, puh. 050 372 8380