Takaisin

Kaivos koettelee arvomaailmoja

Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden Tuija Monosen, Ismo Björnin ja Rauno Sairisen toimittama Kaivos koettuna -kirja tuo uusia ääniä kaivoskeskusteluun. Teoksen perusviesti on, että kaivos on kokemus. Kaivostoimintaan liittyvät konfliktit ovat ennen muuta yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kokemuksia. Tämän ymmärtäminen on kirjan tekijöiden mukaan hyvä lähtökohta aidolle vuoropuhelulle.

Käsitykset kaivostoiminnasta ja kaivospolitiikka ovat perinteisesti syyllistyneet yksinkertaistaviin kahtiajakoihin. Kaivos on eri tahoille joko hyvä tai huono, luotettava tai epäilyttävä. Tämä jaottelu on palvellut oman aikansa kehitystä, mutta erilaisten kokemusten kirjon ja moninaisten faktojen ymmärtäminen synnyttävät oivaltavaa ajatustenvaihtoa.

Ajankohtaisen keskustelun ohella kirja nostaa ennen kaikkea esille kaivoksen omakohtaisuuden, koetun kaivoksen: kuinka kaivos elättää ja kuinka sen kanssa eletään. Eri tavoin kaivosten kanssa kosketuksissa olevat kirjoittajat kertovat vapaalla otteella omista näkökulmistaan – toisilla kokemus on työn ja asiantuntijuuden, toisilla arjen ääni. Äänessä on muun muassa runsas joukko tutkijoita eri aloilta, kuin myös kaivoksen vaikutuspiirissä ikänsä elänyt elinkeinonharjoittaja.

Pelkkä ajatustenvaihto ei riitä keskustelussa läpimurtoihin tai muuttamaan pinttyneitä asetelmia. Kirjassa käydään läpi kansallisia ja kansainvälisiä kokemuksia alueiden moninaisesta käytöstä ja tarjotaan esimerkkejä erilaisten etujen yhteensovittamisesta. Monialainen pohdinta luo tietämystä ja ymmärrystä, joka voi auttaa ratkaisumallien oivaltamisessa. Painopiste yleistajuisessa tietokirjassa on nykypäivässä, mutta kirjassa kerrataan mennyttä sekä raotetaan tulevaisuuden ratkaisuja, jotka voisivat mahdollistaa yhteiskunnallisesti ja ekologisesti vastuullisen kaivostoiminnan.

Tuija Mononen, Ismo Björn & Rauno Sairinen (toim.). Kaivos koettuna. ISBN 978-952-310-939-1 (nid.). Lapland University Press 2018. 191 sivua

Kirjan sisällysluettelo löytyy täältä

Kirja on saatavissa verkkokauppa Juveneksesta

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Tuija Mononen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 372 8627, tuija.mononen(at)uef.fi

Erikoistutkija Ismo Björn, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 442 1337, ismo.bjorn(at)uef.fi

Professori Rauno Sairinen, Itä-Suomen yliopisto, 050 44 23 146, rauno.sairinen(at)uef.fi

Kustantaja Lapland University Press, puh. 040 4844 233, lup(at)ulapland.fi