Takaisin

Juho Vainion Säätiö, kansanterveystiede, hakuaika päättyy 30.9.

Juho Vainion Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistävään toimintaan. Tuen kohteita ovat terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen. Vuodelle 2018 tehtävissä apurahapäätöksissä tullaan antamaan erityistä painoarvoa niille tutkimuksille tai hankkeille, joissa käsitellään lasten terveyskäyttäytymisen ja terveyden vaikutusta myöhemmin elämässä.

Säätiön myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, post doc-tutkijan apurahoja, ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja sekä apurahoja terveyttä edistävään toimintaan. Vuodelle 2018 säätiö myöntää lisäksi yhden tai useamman suurapurahan (100.000 EUR). Suurapurahalla on tarkoitus tukea merkittävää ja laaja-alaista yhden tai useamman vuoden kestävää tutkimusta tai muuta terveyden edistämishanketta.

Hakemus on tehtävä säätiön www-sivuilta löytyvään apurahajärjestelmään. Täytetty hakemuslomake lähetetään apurahajärjestelmässä liitteineen sähköisesti säätiölle, jolloin sen tiedot siirtyvät säätiön apurahajärjestelmään. Hakemus on lähetettävä järjestelmässä ennen hakuajan päättymistä 30.9.2017, klo 24:00. Lisätietoja: http://www.juhovainionsaatio.fi