Takaisin

Joustavia julkishallinnon opintoja avoimessa yliopistossa

Tammikuussa 2020 alkaa uudenlainen, työn ohessa suoritettavaksi suunniteltu julkishallinnon koulutus. Moduuleista koostuvan koulutuksen teemoja ovat esimerkiksi hallinnon muutos, julkisten varojen käyttö, muuttuva työ sekä hyvinvointi ja palveluiden kehittäminen.

Koulutuksessa on uniikkia paitsi hallinto- ja oikeustieteiden näkökulmien yhdistäminen, myös mahdollisuus laajoihin tutkintotavoitteisiin opintoihin avoimessa yliopistossa.

- Vastaavaa julkishallinnon opintokokonaisuutta ei ole Suomessa tarjottu aiemmin, kertoo apulaisprofessori Niina Mäntylä Vaasan yliopistosta.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä pohjakoulutusta. Opiskelija voi koota moduuleista kokonaisen HTK-tutkinnon tai suorittaa yksittäisiä kursseja tai moduuleja, omien tarpeidensa ja tahtonsa mukaan. Mikäli opiskelija haluaa jatkaa tutkintoon, hänen ei tarvitse osallistua valintakokeisiin.  Opinnot ovat pääosin maksullisia, 12–15 euroa opintopisteeltä.

Koulutuksen sisältö pohjautuu laajaan selvitykseen julkishallinnon työelämätarpeista. Koulutus antaa yksilöille uusia valmiuksia työhön ja uralla etenemiseen sekä täyttää samalla julkisen sektorin osaamisvajetta.

– Opinnot ovat oiva tapa täydentää omaa osaamista ja kouluttautua uudelleen.  Keskeisiä teemoja ovat esimerkiksi uusi teknologia ja sen asema hallinnossa sekä julkisen hallinnon muuttava rooli palveluiden tuottajana, toteaa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen johtaja Matti Turtiainen.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos ja Vaasan yliopiston Hallintotieteet. Koulutus on kehitetty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa jatkuvan oppimisen kärkihanketta Toinen reitti yliopistoon.