Takaisin

Joensuun yliopiston tukisäätiö, kansainvälisten tieteellisten konferenssien järjestämiseen ja jatkotutkinto-opiskelijoiden ja/tai tutkijatohtorivaiheen tutkijoiden tutkimustyökausiin ulkomailla, haku avoinna 14.10. saakka

Kansainväliset tieteelliset konferenssit

Haku Joensuun yliopiston tukisäätiön avustuksista Joensuun kampuksen kansainvälisille, tieteellisille konferensseille on avoinna 15.9.-14.10.2017.

Rahoitusta myönnetään tieteellisiin konferensseihin, jotka järjestetään kansainväliselle tiedeyhteisölle. Valinnassa painotetaan konferenssin vaikuttavuutta. Säätiön avustus on osarahoitusta muun rahoituksen lisäksi. Avustuksia myönnetään yhteensä enintään 20 000 €.

Avustushakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä käyttäen sähköistä apurahahakemusjärjestelmää https://elomake.uef.fi/lomakkeet/16589/lomake.html

 

Outi Savonlahden rahasto

Outi Savonlahden rahaston apuraha on tarkoitettu käytettäväksi Joensuun kampuksen jatkotutkinto-opiskelijoiden ja/tai tutkijatohtorivaiheen tutkijoiden tutkimustyökausiin ulkomailla. Rahastosta jaetaan 1-2 apurahaa, vuonna 2017 apurahoja myönnetään yhteensä enintään 15 000 €. Haku on avoinna 15.9.-14.10.2017.

Apurahalla voidaan kattaa ulkomailla työskentelystä aiheutuvia kustannuksia, kuten matka- ja elinkustannukset. Apurahaa ei myönnetä konferenssimatkoihin, perheen kuluihin eikä Suomessa tapahtuvaan työskentelyyn/opiskeluun.

Hakijan tulee olla apurahan käyttämisen aikaan joko palvelussuhteessa yliopistoon tai hakijalla tulee olla apurahatutkijan sopimus yliopiston kanssa. Tutkijatohtorin tulee olla väitellyt tohtoriksi 2014 tai myöhemmin. Palvelussuhteessa olevan hakijan apuraha maksetaan hakijan laitokselle käytettäväksi hakijan matkakustannuksiin.

Apuraha on käytettävä hakemuksessa mainitun tai erikseen sovitun ajan kuluessa. Apurahan saajan tulee itse selvittää verohallinnolta apurahan maksamiseen liittyvät mahdolliset veroseuraamukset ennen apurahan maksamista.

Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan apurahan käytöstä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden päätyttyä. Raportointiohje annetaan apurahan myöntämisen yhteydessä.

Apurahahakemus tulee toimittaa määräaikaan mennessä käyttäen sähköistä apurahahakemusjärjestelmää https://elomake.uef.fi/lomakkeet/17510/lomake.html

 

Joensuun yliopiston tukisäätiön hallitus päättää avustuksista marraskuussa. Tietoja säätiöstä ja sen avustuksista: https://www.uef.fi/fi/ajassa/joensuu-saatio

Tiedustelut: säätiön asiamies Soili Makkonen, 050 374 8294 tai soili.makkonen(at)uef.fi