Takaisin

Jane ja Aatos Erkon Säätiön apuraha Minna Kaikkonen-Määtälle

Akatemiatutkija Minna Kaikkonen-Määttä Itä-Suomen yliopiston A.I. Virtanen -instituutista on saanut Jane ja Aatos Erkon Säätiöltä 291 000 euron apurahan tutkimukseen, jossa selvitetään tehostajavarianttien roolia tyypin 2 diabeteksessa ja sepelvaltimotaudissa. Apuraha on kolmivuotinen. Jane ja Aatos Erkon Säätiö myöntää apurahoja korkeatasoiseen kansainväliseen tutkimukseen.

Sepelvaltimotauti on yksi yleisimmistä kuolinsyistä länsimaissa. Taudin ehkäisyn, diagnoosin ja hoidon parantamiseksi meidän tulee ymmärtää kuinka geneettiset ja ympäristötekijät vaikuttavat taudin etenemiseen. Genominlaajuisen assosiaatiotutkimuksen (GWAS) keinoin on paikannettu useita satoja yhden emäksen polymorfismeja (SNP) jotka liittyvät sepelvaltimotaudin ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. Suurin osa SNP:istä sijaitsee kuitenkin genomin ei-koodaavilla alueilla, kuten tehostaja-alueilla, joiden biologista roolia ei tunneta. Säätiön rahoittamassa tutkimuksessa pyritään paikantamaan maksan ja rasvakudoksen tehostaja-alueille sijoittuvat SNP:t, jotka vaikuttavat sepelvaltimotaudin ja tyypin 2 diabeteksen riskiin, sekä selvittämään niiden biologista roolia geeninsäätelyssä. Korreloimalla saadut tulokset laajaan potilasaineistoon yhteistyössä professori Markku Laakson ja prosessori Jussi Pihlajamäen kanssa voidaan parantaa sairastumisriskin arviointia sekä edistää sairauksiin liittyvien biomarkkereiden tunnistusta ja sopivimpien hoitojen valintaa potilastyössä.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija Minna Kaikkonen-Määttä, minna.kaikkonen (a) uef.fi