Takaisin

Jaana Viljaranta ja Nora Schuurman akatemiatutkijoiksi

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on valinnut 20 uutta akatemiatutkijaa tulevalle viisivuotiskaudelle. Itä-Suomen yliopistosta akatemiatutkijoiksi valittiin psykologian apulaisprofessori Jaana Viljaranta ja yhteiskunnallisen eläintutkimuksen tutkijatohtori Nora Schuurman.

Viljarannan tutkimusaihe on Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena ja Schuurmanin Lajienvälisen hoivan maisemat: ihmisen ja eläimen välinen raja eläintenhoidon käytännöissä. Kummallekin myönnettiin rahoitusta 438 874 euroa.

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alalla pystytään rahoittamaan vain 13 prosenttia hakijoista. Rahoitusta tälle alalle myönnettiin yhteensä 8,7 miljoonaa euroa.

Akatemiatutkijan rahoituksella toimikunta vahvistaa tutkijanuran keskivaiheessa olevien tutkijoiden tieteellistä pätevöitymistä sekä tukee tutkijoiden kansainvälistä ja sektorien välistä liikkuvuutta.

Eläinten jokapäiväisen hoidon käytännöt Suomessa

Tutkijatohtori Nora Schuurman Karjalan tutkimuslaitokselta sai rahoituksen hankkeeseen, jossa tutkitaan eläinten jokapäiväisen hoidon käytäntöjä Suomessa tilallisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään, mitä pidetään eläinten hyvänä hoitoja ja miten ihmisen ja eläimen rajaa tulkitaan lajienvälisen hoivan käytännöissä. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa poliisikoirien ja -hevosten pitopaikat, ratsastuskoulut, eläimiä käyttävät perhekodit ja rescue-järjestöt sekä seuraeläinten omistajien eläintenhoidon käytännöt.

Opettajan ja oppilaiden temperamenttipiirteiden vaikutus vuorovaikutuksen muodostumisessa

Apulaisprofessori Jaana Viljaranta psykologian oppiaineesta tarkastelee hankkeessaan ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaiden ja heidän opettajiensa temperamenttipiirteiden vaikutusta vuorovaikutuksen muodostumiseen sekä sen merkitystä oppilaiden onnistuneelle koulunaloitukselle taitojen ja motivaation kehityksen näkökulmasta. Tutkimuksessa seurataan yhteensä 80 opettajan ja 400 oppilaan vuorovaikutusta sekä oppilaiden taitojen ja motivaation kehitystä ensimmäisen kouluvuoden aikana. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten opettajat kykenisivät parhaiten huomioimaan oppilaiden yksilölliset piirteet päivittäisessä vuorovaikutuksessaan, ja näin tukemaan oppilaiden koulutaipaleen alkua parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Nora Schuurman, puh. 050 442 3490, nora-schuurman(at)uef.fi
Apulaisprofessori Jana Viljaranta, puh. 050 325 6093, jaana.viljaranta(at)uef.fi


Kaikki kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen rahoitetut tutkijat löytyvät Akatemian sivuilta.