Takaisin

Itä-Suomen yliopistosta lähtöisin oleva startup-yritys 3AWater sai yksityistä rahoitusta

3AWater Oy on saanut 100 000 euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen ja pyrkii voimakkaasti kansainvälisille markkinoille. Startup-yrityksen kehittämä teknologia muuttaa kaivosteollisuudessa tehtävät vesien metallipitoisuusmittaukset hitaista laboratoriomäärityksistä paikan päällä tehtäviksi pika-analyyseiksi. Myönnetty rahoitus on ensimmäinen osa 600 000 euron suuruista rahoituspakettia.

3AWater Oy on vuoden 2019 alussa Kuopiossa perustettu startup-yritys, joka tuotteistaa Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella kehitettyä teknologiaa. Yritys voitti Tahko Ski Lift Pitch -kilpailun keväällä 2019.
 

Uusi teknologia auttaa pienentämään ympäristövahinkojen riskiä kaivostoiminnassa

3AWater kehittää kannettavaa mittalaitetta vesien metallipitoisuuksien mittaamiseen. Tarkka ja ajantasainen tieto metallispitoisuuksista on tärkeää esimerkiksi kaivosteollisuuden ympäristövalvonnassa sekä prosessien tehostamisessa.

Vesianalysointi on tyypillisesti aikaa vievä prosessi: näytteet kerätään kentältä, pakataan ja toimitetaan laboratorioon, josta mittaustuloksia joudutaan odottamaan usein päiviä tai jopa viikkoja. 3AWaterin teknologialla tulokset saadaan välittömästi mittauspaikalla. Nopeamman ja helpomman vesianalysoinnin avulla voidaan ympäristövahinkojen riskejä pienentää ja kaivosten rikastusprosesseja tehostaa merkittävästi. Lisäksi menetelmän nopeus ja käytön helppous mahdollistavat näytteenoton joustavan suunnittelun ja muuttamisen reaaliaikaisesti paikan päällä jo saatujen tulosten perusteella.  

Rahoituksen turvin 3AWater aikoo nopeuttaa tuotekehitystään; tähtäimessä on tuoda valmis tuote markkinoille vuoden 2021 alussa. Yritys on jo pilotoinut teknologiaansa niin Suomessa kuin ulkomailla.

— Teknologiallemme löytyy selkeää kansainvälistä kysyntää, ja laitteen prototyppiä on jo pilotoitu suurten kaivoskonsernien, kuten Rio Tinton ja Bolidenin kohteissa hyvällä menestyksellä. Pelkästään korvaamalla nykyisiä laboratoriomittauksia halvemmalla teknologiallamme pystytään tuottamaan useiden kymmenien tuhansien eurojen säästöt kaivoskohteessa vuositasolla, kertoo yrityksen teknologiajohtaja Joakim Riikonen.
 

Rahoitus avaa monia ovia

Nyt saatu rahoitus tuo yritykselle uusia mahdollisuuksia, 3AWaterin johto korostaa.

— Odotamme innolla yhteistyötä rahoittajamme Butterfly Venturesin kanssa, sillä he tarjoavat rahoituksen lisäksi myös liiketoimintaosaamistaan yrityksen käyttöön. Yrityksemme tähtää nopeaan kansainväliseen kasvuun ja tavoitteenamme on saavuttaa muutaman miljoonan euron liikevaihto jo vuonna 2022. Yrityksen kokonaismarkkinapotentiaali on varovaisesti arvioituna vähintään 100 miljoonaa euroa, 3AWater Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Nissinen kertoo.

Butterfly Ventures on syväteknologiaan (deep tech) ja laitteistoinnovaatioihin (hardware) erikoistunut Pohjoismaiden johtava siemenvaiheen pääomasijoitusyhtiö.

— Tämän tyyppiset kenttätutkimukset ovat yllättävän suuri markkina, eikä niitä ole helppo korvata esimerkiksi jatkuvatoimisilla analysaattoreilla. Olimme hyvin vaikuttuneita tiimin teknologisesta osaamisesta ja siitä, että jo ennen rahoitusta 3AWater oli onnistunut luomaan hyvän asiakasputken. Myös teknologia, tarkkuus ja mittausalueen laajuus vakuuttivat ja erottivat yhtiön kilpailevista tuotteista, toteaa Butterfly Venturesin Juho Risku.

Business Finland ja Euroopan Innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) Raw Materials -yhteisön yrityskiihdyttämö ovat olleet rahoittamassa yrityksen alkuvaiheen kehitystä.

Lisätietoja:

Tuomo Nissinen, toimitusjohtaja, tuomo (a) 3awater.com, p. 050 364 3220