Takaisin

Itä-Suomen yliopistossa laaja hanke opiskelijan ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin kehittämiseksi

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy ensi vuonna kolmivuotinen opiskelijan ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin edistämiseen tähtäävä kehittämishanke. Tavoitteena on luoda toimintamalli sujuvan ja mielekkään opiskelun tukemiseksi koko opiskelijan opintopolun ajan edistämällä opiskelijakeskeisyyttä ja opiskeluhyvinvointia sekä tukemalla henkilöstön kouluttautumista erilaisiin ohjaustilanteisiin.

Itä-Suomen yliopisto palkkaa kehittämishankkeen ajaksi toisen opintopsykologin tukemaan kehittämishanketta ja sen tavoitteita. Joensuun kampukselle sijoittuvan opintopsykologin työtehtävät ovat osittain kampusrajat ylittäviä.

– Yliopistoyhteisön hyvinvoinnin edistäminen nähdään opiskelijoiden ja henkilöstön yhteisenä asiana, jolle voidaan asettaa yhteisiä tavoitteita ja kehittämistoimia, toteaa akateeminen rehtori Harri Siiskonen.

Kehittämishankkeessa kootaan sujuvan opiskelun tueksi hyviä käytäntöjä ja pyritään löytämään yhteisiä tavoitteita yliopiston ohjauksen ja tukipalvelujen toimijoille sekä ohjaamaan resurssien keskittämistä opintopolun kriittisiin pisteisiin. Jatkuvaan kehittämiseen osallistetaan opettajat, ohjaustyötä tekevät henkilöt ja opiskelijat. Myös palautejärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen sekä tutkimustiedon kytkeminen toiminnan kehittämiseen on keskeistä.

Itä-Suomen yliopiston on mukana valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteisessä OHO! -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia, ylläpitää opiskelumotivaatiota ja vahvistaa opiskelutaitoja.

– Myös Itä-Suomen yliopiston hankkeessa huomio kiinnittyy hyvän ensimmäisen opiskeluvuoden rakentumiseen ja sen jatkumoon opiskelijan opintopolun myöhempiin vaiheisiin. Lisäksi hankkeessa rakennetaan toimintamallia opiskelijoiden työelämäorientaatioon ja parempiin työelämäyhteyksiin, opintopalveluiden johtaja Miia Turtiainen sanoo.

Vuoden vaihteessa käynnistyvä hanke tukee osaltaan oppimisympäristöjen ja sujuvien oppimisprosessien kehittämistä yliopistossa. Itä-Suomen yliopiston strategisena tavoitteena on luoda Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö vuoteen 2020 mennessä. Hankkeessa huomio kiinnittyy siihen miten sujuvan opiskelun ja oppimisen tukitoimet toteutuvat opiskelijakeskeisesti ja ehkäisevät opiskelun ongelmia jo ennakolta.

Kehittämishankkeen tukena toimii kaksi työryhmää: Ohjauksen koordinointi- ja kehittämisryhmä (OKKE) ja tänä syksynä toimintansa aloittava Opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointiryhmä (HYRY). Hankkeen tarkoituksena on, että opiskelijan ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin toimintamalli vakiintuu osaksi yliopiston perustoimintoja ja osaltaan vahvistaa UEFin brändiä opiskelijan yliopistona.

Opiskelijoiden ohjauksen ja opiskeluhyvinvoinnin kehittämishanke ja sen myötä käynnistyvä toiminta on vielä vailla nimeä. Itä-Suomen yliopisto järjestää opiskelijoille ja henkilöstölle suunnatun nimikilpailun loka-marraskuussa.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Harri Siiskonen, 0400 577 453

Opintopalveluiden johtaja Miia Turtiainen, 050 438 2610