Takaisin

Itä-Suomen yliopistossa kehitetylle nivelrikkoalgoritmille haetaan kaupallistamismahdollisuuksia

Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy Euroopan tutkimusneuvoston rahoittama Proof of Concept -hanke, jonka tarkoituksena on tutkia yliopistossa kehitetyn nivelrikkoalgoritmin innovaatiopotentiaalia ja kaupallistamismahdollisuuksia.

Yli 40 miljoonaa eurooppalaista kärsii nivelrikosta. Nivelrikko aiheuttaa kipua, työkyvyttömyyttä ja sosiaalista eristäytymistä, ja huolestuttavaa on, että kehittyneissä maissa nivelrikkopotilaiden määrän odotetaan kasvavan 50 prosentilla seuraavan 20 vuoden aikana.

Itä-Suomen yliopistossa kehitetty algoritmi on osoittanut pystyvänsä ennustamaan nivelrikon etenemistä ylipainoisten henkilöiden keskuudessa. Tavoitteena on, että algoritmin avulla pystytään aloittamaan ennaltaehkäisevät ja henkilökohtaisesti suunnitellut hoitotoimenpiteet jo ennen pahempien kliinisten oireiden ilmaantumista, mikä parantaa merkittävästi niin nivelrikkopotilaiden kuin nivelrikolle alttiiden henkilöiden elämänlaatua. Kliinisen käytön seurauksena algoritmin odotetaan pidentävän työuria, vähentävän sairauspoissaoloja ja lisäävän tuottavuutta. Työkyvyttömyyden ja sosiaalisen eristäytyneisyyden vähentyessä myös nivelrikkopotilaiden elinajanodotteen odotetaan kasvavan.

ALGOA-hanke käynnistyy vuonna 2018 ja sitä johtaa professori Rami Korhonen Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella.  Euroopan tutkimusneuvosto myönsi hankkeelle 150 000 euron ERC Proof of Concept -rahoituksen Horisontti 2020 -ohjelmasta. Hankkeessa on mukana myös yrityspartnereita, sairaaloita ja yhdistyksiä.

Lisätietoja:

Professori Rami Korhonen, p. 040 355 3260, rami.korhonen(at)uef.fi