Takaisin

Itä-Suomen yliopistoon hyvinvointioikeuden instituutti

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle on perustettu Hyvinvointioikeuden instituutti. Oikeustieteiden laitoksen johtajan Tapio Määtän mukaan yli kymmenen tutkijan instituutti on merkittävin alan tutkimus- ja opetuskeskittymä Suomessa.

– Instituutissa tulee työskentelemään neljä professoria ja apulaisprofessoria, neljä yliopistonlehtoria ja tutkijatohtoria sekä kuusi yliopisto-opettajaa ja nuorempaa tutkijaa. Instituutin perustamisella haluamme vahvistaa tätä valtakunnallisesti ainutlaatuista ja kansainvälisestikin merkittävää osaamiskeskittymäämme, Määttä kertoo.

Instituutti kokoaa yhteen hyvinvointiteemoihin kytkeytyvien oikeudellisten kysymysten tutkimuksen, asiantuntijuuden ja koulutuksen Itä-Suomen yliopistossa. Instituutin johtajana toimii vanhuusoikeuden yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä-Leinonen.

Mäki-Petäjä-Leinosen mukaan instituutin tavoitteena on tehdä tiivistä yhteistyötä hyvinvointia edistävien ja tutkivien toimijoiden kanssa.

– Pyrimme toimimaan eri tieteenaloja yhdistävänä toimijana ja panostamme monitieteiseen verkottumiseen. Instituutin kautta voimme nopeasti reagoida hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin tutkimus- ja koulutustarpeisiin, joita muuttuva toimintaympäristö tuottaa, toteaa Mäki-Petäjä-Leinonen.

Hyvinvointioikeuden instituutin avajaiset ovat 7.5. kello 13.15–14.30 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen salissa AT100 (Agora).

Instituutin avajaistilaisuudessa oikeustieteen professori Pauli Rautiainen pitää luennon sote- ja maakuntauudistuksesta.

– Hyvinvointipalvelujärjestelmä on pirstoutumassa pieniin osiin. Nyt tarvitaan kokonaisuuksien hallintaa tukevaa tutkimusta, arvioi Rautiainen.

Rautiaisen ja Mäki-Petäjä-Leinosen mukaan hyvinvointioikeuden tutkimuksellisessa keskiössä ovat yksilön hyvinvointiin liittyvät perustavanlaatuiset oikeudet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa. Tarkastelu voidaan kohdistaa myös toimeentuloturva- ja hyvinvointipalvelujärjestelmään sekä viranomaisiin ja muihin toimijoihinkin.

Lisätietoja:

Instituutin johtaja, yliopistonlehtori Anna Mäki-Petäjä Leinonen, anna.maki-petaja-leinonen(at)uef.fi, puh. 040 511 8841

Professori Pauli Rautiainen, pauli.rautiainen(at)uef.fi, puh. 040 770 7282

Hyvinvointioikeuden instituutin sivut: www.uef.fi/web/oikeustieteet/hyvinvointioikeus

Instituutin avajaiset 7.5.: www.uef.fi/web/oikeustieteet/hyvinvointioikeuden-instituutin-avajaiset