Takaisin

Itä-Suomen yliopiston tutkijoita maailman siteeratuimpien joukossa

Itä-Suomen yliopiston professorit Markku Laakso, Johanna Kuusisto ja Ari Laaksonen lukeutuvat maailman vaikutusvaltaisimpiin tutkijoihin julkaisujensa saamien viittausmäärien perusteella. 

Mediayhtiö Thomson Reutersin juuri julkaisemalle maailman siteeratuimpien tutkijoiden listalle on valittu koko maailmasta runsaat 3000 tutkijaa, joiden julkaisuihin muiden tutkijoiden julkaisuissa on viitattu eniten vuosina 2004–2014. Listalle yltäneillä tutkijoilla on ollut tieteenalallaan eniten sellaisia julkaisuja, jotka kuuluvat viitatuimpiin yhteen prosenttiin saman julkaisuvuoden aikana ilmestyneistä artikkeleista.

Suomesta listalle on yltänyt kaikkiaan 16 tutkijaa Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja Luonnonvarakeskus Lukesta.

Itä-Suomen yliopistosta professori Markku Laakso ja professori Johanna Kuusisto kuuluvat maailman siteeratuimpiin tutkijoihin molekyylibiologian ja genetiikan alalla ja professori Ari Laaksonen geotieteiden alalla.

Sisätautiopin professori Markku Laakso on maailman johtavia tyypin 2 diabeteksen genetiikan tutkijoita. Laakson tutkimuksissa käytetään useita erilaisia lähestymistapoja tyypin 2 diabeteksen ja insuliiniresistenssin geneettisten taustatekijöiden selvittämiseksi. Hän johtaa metabolisten sairauksien tutkimusta Itä-Suomen yliopiston strategisiin kansainvälisen huipputason tutkimusalueisiin kuuluvassa Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet -kokonaisuudessa. Laakso on toiminut kaksi kautta akatemiaprofessorina ja hänen tutkimusryhmänsä on mukana Suomen Akatemian Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen huippuyksikössä.

Sisätautiopin professori Johanna Kuusiston tutkimukset valaisevat paksuntavan sydänlihassairauden omaleimaista geneettistä tastaa suomalaisilla sekä taudin syntyä, piirteitä ja kulkua. Tautia tutkitaan muun muassa kansallisessa FinHCM-tutkimuksessa ja Suomen Akatemian rahoittamassa CardioPath -hankkeessa, joita Kuusisto johtaa. Toisena Kuusiston tutkimuskohteena ovat ateroskleroottisen valtimotaudin uudet biomarkkerit. Kuusisto on mukana Itä-Suomen yliopiston Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet –huippututkimuskokonaisuudessa.

Ympäristöfysiikan professori Ari Laaksonen on myös Ilmatieteen laitoksen ilmastotutkimuksen yksikön päällikkö. Laaksonen on aikaisemmin johtanut Itä-Suomen yliopistossa aerosolifysiikan tutkimusryhmää ja ollut mukana pohjoismaisissa ja Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköissä tutkimuskohteenaan erityisesti ilmakehän hiukkasmuodostus sekä pienhiukkasten, pilvien ja ilmaston vuorovaikutus.

Lisätietoja: http://hcr.stateofinnovation.thomsonreuters.com/

Tutkijoiden yhteystiedot puhelinluettelosta: http://www2.uef.fi/fi/puhluwww3