Takaisin

Itä-Suomen yliopiston tutkijoita jälleen maailman siteeratuimpien joukossa

Clarivate Analytics -yhtiön ylläpitämälle maailman siteeratuimpien tutkijoiden listalle valitut huippututkijat edustavat maailman parasta yhtä prosenttia tieteellisten julkaisujensa saamien viittausten määrässä Web of Science -tietokannassa. Vuonna 2019 listalle valittiin noin 6 300 tutkijaa koko maailmasta.

Itä-Suomen yliopistosta siteeratuimpien tutkijoiden listalle ovat päässeet tänä vuonna professorit Amit Bhatnagar ja Ari Laaksonen, joka on myös Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja.

Vesikemian professori Amit Bhatnagar on siteeratuimpia tutkijoita Engineering -kategoriassa. Bhatnagar keskittyy tutkimusryhmineen Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksella mikrolevätutkimukseen. Siinä tavoitteena on jätevesien puhdistaminen mikrolevän avulla, ravinteiden talteenotto ja mikroleväbiomassan hyödyntäminen bioenergian valmistuksessa.

Ympäristöfysiikan professori Ari Laaksonen on aikaisemmin johtanut Itä-Suomen yliopistossa aerosolifysiikan tutkimusryhmää ja ollut mukana pohjoismaisissa ja Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköissä, tutkimuskohteenaan erityisesti ilmakehän hiukkasmuodostus sekä pienhiukkasten, pilvien ja ilmaston vuorovaikutus.

Yhteystiedot puhelinluettelosta

Clarivate Analytics, https://clarivate.com/