Takaisin

Itä-Suomen yliopiston tutkijat menestyivät Suomen Akatemian rahoitushaussa – tutkimusrahoitusta saatiin yli 6,6 miljoonaa euroa

Suomen Akatemian Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on 22.5.2019 myöntänyt Itä-Suomen yliopiston tutkijoille rahoitusta yhteensä 6,63 miljoonaa euroa.

Nyt saatu rahoitus on kokonaisuudessaan merkittävä. Tutkijat saivat yhteensä 18 Suomen Akatemian hanketta, joista peräti 12 myönnettiin nuorille tutkijoille. Itä-Suomen yliopisto tutkijoille myönnettiin 23% nuorten tutkijoiden hankkeille osoitetusta rahoituksesta.

Valinnoissaan toimikunta halusi tukea erityisesti toimialojensa perustutkimusta ja painotti vahvasti hankkeiden tieteellistä laatua.  Muita päätöksentekokriteereitä olivat tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja uudistuminen.

Itä-Suomen yliopistossa rahoitusta saivat:

Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle

Hakulinen, Nina, Pentoosisokerien metaboliareittiin osallistuvien ympäristöä säästävien entsyymien rakennetutkimus, 396 996 e

Hanhineva, Kati, Metyloitujen yhdisteiden aineenvaihdunnallinen merkitys liittyen ravintoon, terveyteen ja suolistobakteerien toimintaan, 400 144 e

Heinäniemi, Merja, Solujen tilan mittaus genomiikan menetelmin ja sen yhteys lääkeresistenssiin lasten leukemiassa / Konsortio: COSMOS, 150 000 e

Julkunen, Petro, Kivun ja heikentyneen toimintakyvyn biofyysiset ja biologiset korrelaatit nivelrikossa / Konsortio: BA-Pain, 300 000 e

Korhonen, Rami, Uusi mekanobiologinen algoritmi nivelrikon eri fenotyyppien etenemismekanismien ymmärtämiseen, 543 234 e

Martikainen, Riikka, Mitokondriaaliset kardiomyopatiat; mekanismit ja kliininen variaatio, 502 579 e

Nieminen, Petteri, Kivun ja heikentyneen toimintakyvyn biofyysiset ja biologiset korrelaatit nivelrikossa / Konsortio: BA-Pain, 300 000 e

Packalen, Petteri, Miehittämätön pienoisilma-alus metsien kaukokartoituksessa, 489 763 e

Pasonen-Seppänen, Sanna, Hyaluronaani immuunisuppressiivisen kasvaimen mikroympäristön muodostumisessa, 250 000 e

Pohjoismäki, Jaakko, Tosirakkaus odottaa: Geneettisen pidättyväisyyden rikkoutuminen mitokondrio-DNA:n korjaamisessa rekombinaation avulla, 250 000 e

Sierra Lopez, Alejandra, 3D elektronimikroskooppisesta kudosmallista patologia spesifiseen moniulotteiseen diffuusio magneettikuvaukseen, 481 881 e

Valtonen, Anu, Ravintoverkkojen palautuminen sademetsän ennallistamisessa, 421 423 e

 

Akatemiahanke

Giniatullin, Rashid, Uudet Piezo-kanavat välittävät mekanismeja migreenissä ja aivohalvauksessa, 250 000 e

Laurén, Ari, Metaani maan huokosten, juurten ja puiden muodostamassa verkossa: Lisäulottuvuuksia kasvihuonekaasututkimukseen / Konsortio: METNET, 300 000 e

Lehto, Tarja, Juurisymbioosien vuodenaikaisrytmit boreaalisissa metsissä, 513 108 e

Pumpanen, Jukka, Metsäisten valuma-alueiden toisiinsa kytkeytyneet hiilivirrat (CASCAS) / Konsortio: CASCAS, 270 994 e

Rouvinen, Juha, Hiilivetypohjaisten muovien entsymaattinen aktivointi / Konsortio: SA-ActiveCH, 300 000 e

Tavi, Pasi, Energiametabolia terapian kohteena sydämen liikakasvussa ja vajaatoiminnassa, 506 136 e
 

Nuorten tutkijoiden akatemiahankkeet

Akatemiahankkeet

Tutkijoiden yhteystiedot puhelinluettelossa