Takaisin

Itä-Suomen yliopiston ortodoksitutkimusta esillä teemanumerossa

Suomen ortodoksisen kirkon 1900-luvun historian tutkimus on keskiössä Ennen ja nyt – Historian tietosanomien uusimmassa numerossa (2018/1). Itä-Suomen yliopiston tutkijoista teemanumeroon osallistuivat yliopistotutkija Pekka Metso ja tutkijatohtori Maria Takala-Roszczenko sekä yliopistossa väitellyt TT Juha Riikonen. Lisäksi julkaisuun sisältyy arvio TM Timo Hirvosen käytännöllisen teologian alan väitöskirjasta, joka tarkistettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuussa 2017.

Teemanumeron toimitti Ennen ja nyt –verkkolehdessä vierailevana päätoimittajana ollut Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Heli Kananen. ”Idea ortodoksien ja ortodoksisen kirkon menneisyyttä tarkastelevien tai sitä sivuavien artikkelien teemajulkaisusta syntyi keväällä 2017 järjestetyn Ortodoksisuuden tutkijana II -symposiumin jälkeen”, kirjoittaa Kananen verkkolehden johdannossa. ”Joensuussa kokoontuneen symposiumin osallistujilla oli monta yleisesti kiinnostavaa näkökulmaa 1900-luvun historiaan.”

Julkaisussa tarkastellaan muun muassa käsityksiä ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen luonteesta 1880–1930-luvuilla, siirtokarjalaisten sodanjälkeistä sopeutumista koskevaa haastatteluaineistoa 1940–50-luvuilta, Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Paavalin toimintaa kirkon ulkosuhteiden hoitajana 1960-luvulla, samaa sukupuolta olevien parisuhteesta käytyä keskustelua vuodesta 1990 nykyhetkeen, sekä muistelukirjoja historiallisen ikonitutkimuksen lähteenä.