Takaisin

Itä-Suomen yliopiston hakijamäärä kasvoi

Itä-Suomen yliopistoon haki kevään yhteishaussa 14 400 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi huomattavasti viime vuodesta, jolloin hakijoita oli 13 000.

Itä-Suomen yliopiston ensisijaiseksi hakukohteekseen valinneiden määrä kasvoi myös usealla sadalla. Itä-Suomen yliopiston valitsi tänä keväänä ensisijaiseksi hakukohteekseen noin 6700 hakijaa, viime vuonna 6028. Koko maassa korkeakoulujen kevään yhteishaussa oli 152 000 hakijaa ja määrä laski viime vuodesta, jolloin hakijoita oli 154 500.

Hakijamäärän kasvu Itä-Suomen yliopistossa selittyy osin yliopiston aikaisempien erillisvalintojen ja niihin kuuluneiden maisterihakujen siirtymisellä osaksi yhteishakua. Tämän myötä aloituspaikkojen määrä kasvoi vajaasta 2000 aloituspaikasta yli 2700 paikkaan. Samasta syystä hakijaluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoteen nähden.

Yliopiston suosituimpia hakukohteita olivat tämän kevään yhteishaussa entiseen tapaan kauppatieteet, lääketiede, oikeustieteellinen ala, farmaseuttikoulutus ja luokanopettajakoulutus.

Uusista koulutuksista eniten hakijoita keräsi Kuopion kampuksen Terveyden edistäminen. Jo vakiintuneista koulutuksista hakijamäärä kasvoi eniten Joensuun kampuksen julkisoikeuden koulutuksessa sekä matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajan ja luokanopettajan koulutuksessa. Myös yhteishakuun siirtyneet hoitotieteen koulutukset keräsivät aikaisempaa enemmän hakijoita.

Savonlinnan kampuksen hakukohteissa hakijamäärät pysyivät lähes ennallaan. Luokanopettaja- ja lastentarhanopettajakoulutusten hakijamäärät vähenivät noin kymmenen prosenttia, kun taas kotitalous- ja käsityönopettajien koulutusten hakijamäärissä oli pientä nousua.

Hakijoista keskimäärin noin joka viides saa opiskelupaikan. Opiskelijavalintojen valintakokeet ajoittuvat touko-kesäkuulle ja tulokset julkaistaan viimeistään 1. heinäkuuta.

Lisätietoja:

Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, p. 029 445 8018, jaakko.puhakka(at)uef.fi